:

När får man börja servera alkohol Göteborg?

Innehållsförteckning:

 1. När får man börja servera alkohol Göteborg?
 2. Vilka olika slags tillstånd kan man söka för att servera alkohol?
 3. Vad betyder Serveringsansvariga?
 4. Vem kan vara serveringsansvarig?
 5. När får man börja servera alkohol i Sverige?
 6. Får man servera alkohol om man är 16år?
 7. Vilka olika typer att servera mat på finns det?
 8. Vad är en tillståndshavare?
 9. Vilket ansvar har tillståndshavaren?
 10. Vad krävs för att få alkoholtillstånd?
 11. När får barer börja servera alkohol?
 12. När får man inte servera alkohol?
 13. Får man servera alkohol om man är 18?
 14. Får man servera alkohol om man är 17?
 15. Vilka serveringstillstånd finns det?
 16. Vilket håll serverar man på?
 17. Hur får man ett alkoholtillstånd?
 18. Var söker man alkoholtillstånd?
 19. Vad räknas som yrkestrafik?

När får man börja servera alkohol Göteborg?

19 § AL stadgas att servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11:00 och avslutas senast klockan 01:00, om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat.

Vilka olika slags tillstånd kan man söka för att servera alkohol?

Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd.

Vad betyder Serveringsansvariga?

Den som är serveringsansvarig ska: kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen. ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift. befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden.

Vem kan vara serveringsansvarig?

Tillståndshavaren ska meddela kommunen både när en ansvarig tillsätts och när ett serveringsansvar upphör, till exempel när personen i fråga byter jobb. Vem kan anmäla serveringsansvarig personal? Personer som finns registrerade som firmatecknare, restaurangchefer och andra ombud kan använda e-tjänsten.

När får man börja servera alkohol i Sverige?

SERVERINGSTIDER Servering av alkoholdrycker får ske mellan de klock slag restaurangen har serveringstillstånd. Normaltiden är kl. 11:00-01:00. Efter serveringstidens slut får ingen alkohol serveras (gäller både gäster och personal) och efter 30 minuter ska lokalen vara utrymd på gäster.

Får man servera alkohol om man är 16år?

Minderåriga som fyllt 16 år kommer att få servera alkohol under övervakning av skiftansvarige. Klassificeringen i A-, B- och C-rättigheter för restauranger försvinner. Därmed kommer de att kunna servera alla alkoholdrycker med ett enda tillstånd och själva besluta om sitt dryckesurval.

Vilka olika typer att servera mat på finns det?

Vilka olika typer av serveringstillstånd finns?
 • Stadigvarande serveringstillstånd. ...
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. ...
 • Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. ...
 • Servering i samband med catering till slutet sällskap. ...
 • Provsmakning. ...
 • Pausservering. ...
 • Gemensamma serveringsutrymmen. ...
 • Kryddning av snaps.

Vad är en tillståndshavare?

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som ska användas i trafiken med registreringsnummer till Transportstyrelsen.

Vilket ansvar har tillståndshavaren?

Tillståndshavaren har det övergripande ansvaret för hur verksamheten på restaurangen sköts och för vad personalen gör. Om reglerna inte följs kan kommunen vidta åtgärder mot tillståndet. Läs mer om det under rubriken Åtgärder när du bryter mot reglerna. Marknadsföring om alkohol måste vara måttfull och begränsad.

Vad krävs för att få alkoholtillstånd?

Du kan ansöka om eller anmäla serveringstillstånd via e-tjänsten Serveringstillstånd för alkohol eller genom att fylla i en blankett. Blanketterna hittar du på tillståndssidorna. Du skickar in ansökan via post eller e-post. Adresser finns på blanketterna.

När får barer börja servera alkohol?

SERVERINGSTIDER Servering av alkoholdrycker får ske mellan de klock slag restaurangen har serveringstillstånd. Normaltiden är kl. 11:00-01:00. Efter serveringstidens slut får ingen alkohol serveras (gäller både gäster och personal) och efter 30 minuter ska lokalen vara utrymd på gäster.

När får man inte servera alkohol?

Sedan den 24 december är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00.

Får man servera alkohol om man är 18?

Svar:Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol. I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol.

Får man servera alkohol om man är 17?

Minderåriga som fyllt 16 år kommer att få servera alkohol under övervakning av skiftansvarige. Klassificeringen i A-, B- och C-rättigheter för restauranger försvinner. Därmed kommer de att kunna servera alla alkoholdrycker med ett enda tillstånd och själva besluta om sitt dryckesurval.

Vilka serveringstillstånd finns det?

Vilka olika typer av serveringstillstånd finns?
 • Stadigvarande serveringstillstånd. ...
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. ...
 • Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. ...
 • Servering i samband med catering till slutet sällskap. ...
 • Provsmakning. ...
 • Pausservering. ...
 • Gemensamma serveringsutrymmen. ...
 • Kryddning av snaps.

Vilket håll serverar man på?

Serveringsregler: Allt torrt serveras från gästens vänstra sida. - Mat, sås, gelé, sorbet, dessert... Allt vått serveras från gästens högra sida.

Hur får man ett alkoholtillstånd?

Du kan ansöka om eller anmäla serveringstillstånd via e-tjänsten Serveringstillstånd för alkohol eller genom att fylla i en blankett. Blanketterna hittar du på tillståndssidorna. Du skickar in ansökan via post eller e-post. Adresser finns på blanketterna.

Var söker man alkoholtillstånd?

Hur söker man ett alkoholtillstånd? För att ansöka om ett alkoholtillstånd så behöver du lämna in en ansökan till kommunen. I nästa skede kommer kommunen begära in ett antal handlingar som bland annat hämtas ifrån Skatteverket, Bolagsverket och Polisen.

Vad räknas som yrkestrafik?

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.