:

Vilket polisdistrikt tillhör Västerås?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket polisdistrikt tillhör Västerås?
  2. Får man behålla hittegods?
  3. Vilket polisområde tillhör Jönköping?
  4. Vilket polisområde tillhör Södertälje?
  5. Kan man begära hittelön?
  6. Vilket polisområde tillhör Eskilstuna?
  7. Vilken Polisregion tillhör Gotland?
  8. Vilken Polisregion tillhör Örebro?
  9. Vilken Polisregion?

Vilket polisdistrikt tillhör Västerås?

Västmanlands län är ett av tre polisområden i regionen. Polisområdet har sitt huvudsäte i Västerås och består av de tre lokalpolisområdena Sala/Fagersta, Västra Mälardalen och Västerås.

Får man behålla hittegods?

Hittegods och hittelön Ägaren har rätt att tillbaka hittegodset. Ägaren ska betala hittelön, som är 10 procent av det som hittegodset är värt. med 5 tusen kronor i så är hittelönen 5 hundra kronor.

Vilket polisområde tillhör Jönköping?

Polisregion Öst bildades den 1 januari 2015, och är en av sju regioner i Sverige. Regionen består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län, vilka i sig utgör var sitt polisområde.

Vilket polisområde tillhör Södertälje?

Efter polisens omorganisation 2015 motsvaras distriktet av Lokalpolisområde Södertälje inom Polisregion Stockholm.

Kan man begära hittelön?

Hittelön[redigera | redigera wikitext] Hittelön är en ersättning som betalas ut till någon som har tagit hand om hittegods, om ägaren kan fastställas. Ägaren har enligt lag skyldighet att betala skäliga kostnader och skälig hittelön. Som skälig hittelön räknas normalt 10 % av hittegodsets värde.

Vilket polisområde tillhör Eskilstuna?

Södermanlands län Polisområdet har sitt huvudsäte i Eskilstuna och består av tre lokalpolisområden.

Vilken Polisregion tillhör Gotland?

Polisregion Stockholm bildades den 1 januari 2015, och är en av sju regioner i Sverige. Regionen består av Gotlands län och Stockholms län, där Gotlands län utgör ett polisområde och Stockholms län utgör tre polisområden.

Vilken Polisregion tillhör Örebro?

Polisregion Bergslagen är en svensk polisregion inom Polismyndigheten som verkat från 2015. Polisregionens huvudort är Örebro.

Vilken Polisregion?

Polisregioner. Polismyndigheten är geografiskt indelad i sju polisregioner: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd. Regionerna har ett helhetsansvar för polisverksamheten inom sitt område. Varje polisregion leds av en regionpolischef och en biträdande regionpolischef.