:

Vad menas med vändande post?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med vändande post?
  2. Kan sändas med vändande post?

Vad menas med vändande post?

Uttrycket är långtifrån ovanligt i dag, men då i den metaforiska betydelsen 'svar omgående, snabbt, så fort som möjligt'. Vi får ibland e-brev med en önskan om svar med vändande post eller med vändande mejl.

Kan sändas med vändande post?

abbreviateförkorta, korta ned
arriveankomma, anlända
ASAP, as soon as possibleså snart som möjligt, med vändande post
assemblesammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop
assemblyhopsättning, sammansättning, samling