:

Är yrkeshögskola samma som högskola?

Innehållsförteckning:

 1. Är yrkeshögskola samma som högskola?
 2. Vad är TUC Yrkeshögskola?
 3. Är yrkeshögskola eftergymnasial?
 4. Vilken YH-utbildning är bäst?
 5. Får man högskolepoäng på yrkeshögskola?
 6. Har man Höstlov på yrkeshögskola?
 7. Vad finns det för utbildningar?
 8. Hur är det att jobba som Behandlingspedagog?
 9. Vad menas med eftergymnasial nivå?
 10. Vad menas med förgymnasial?
 11. Vilka yrken har bäst framtidsutsikter?
 12. Vilken utbildning ger jobb?
 13. Hur många högskolepoäng är YH-poäng motsvarar?
 14. Har man lov på yrkeshögskola?
 15. Är YH poäng samma som högskolepoäng?
 16. Vad finns det för utbildningar i Sverige?
 17. Vad kan man plugga i Stockholm?
 18. Hur är det att jobba som behandlingsassistent?
 19. Vad gör en Behandlingsterapeut?
 20. Vad menas med reguljär utbildning?

Är yrkeshögskola samma som högskola?

Den främsta skillnaden är den täta kopplingen till arbetslivet. Medan högskolor och universitet ställer andra krav på behörighet, är mer teoretiskt lagda och i viss utsträckning syftar mer till vidare forskning, så strävar yrkeshögskolan efter att leda dig som studerar direkt ut i arbetslivet där du vill vara.

Vad är TUC Yrkeshögskola?

Unika utbildningar för unika företag. Våra företagsutbildningar kan se olika ut. Vi erbjuder både färdiga kurspaket och skräddarsydda utbildningar utifrån dina behov.

Är yrkeshögskola eftergymnasial?

YH-utbildningarna på yrkeshögskolan är eftergymnasiala och bygger på den grund gymnasieskolan ger. ... YH-utbildningen ska kunna ge två olika examen; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Vilken YH-utbildning är bäst?

Nedan tittar vi närmare på några av landets bästa YH-utbildningar hos några av de mest populära skolorna:
 • Berghs School of Communication.
 • Consensus.
 • Campus Värnamo.
 • IT-Högskolan.
 • Yrkeshögskolan för hudvård och Spa.
 • Flygteknikcenter Ljungbyhed.
 • Nackademin.
 • Forshaga Akademin.

Får man högskolepoäng på yrkeshögskola?

Poängsystemet. Precis som på högskola och universitet, motsvarar YH-utbildningens längd ett visst antal poäng. Ett års studier på heltid motsvarar 200 YH-poäng, vilket innebär att två år motsvarar 400 YH-poäng och så vidare. Poängsystemen skiljer sig alltså åt mellan yrkeshögskola och högskola.

Har man Höstlov på yrkeshögskola?

Inom yrkeshögskolan får man 1 poäng för en dags studier, dvs. 5 poäng per vecka. 200 p innebär alltså 40 veckor och med lov och ledighet är detta vad man brukar studera per år vid heltidsstudier.

Vad finns det för utbildningar?

Du som vill studera kan välja bland olika utbildningar beroende på vad du vill studera, om du har studerat tidigare och vilket sätt att studera som passar dig....Kompletterande utbildning
 • ekonomer.
 • ingenjörer.
 • sjuksköterskor.
 • socionomer.
 • systemvetare.
 • läkare.
 • lärare.

Hur är det att jobba som Behandlingspedagog?

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.

Vad menas med eftergymnasial nivå?

Eftergymnasial, postgymnasial eller tertiär utbildning är utbildning som sker efter sekundär utbildning. I Sverige är det utbildning som sker efter genomgången gymnasieskola. Ett exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola eller universitet.

Vad menas med förgymnasial?

- Förgymnasial utbildning är grundskola, folkskola eller motsvarande. - Gymnasial utbildning. - Eftergymnasial utbildning, hit räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Vilka yrken har bäst framtidsutsikter?

Några av jobben som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt är undersköterska, tandläkare, lärare, ingenjör, systemutvecklare och målare. Det visar Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognoser.

Vilken utbildning ger jobb?

YH-utbildning som leder till flest jobb
 • Vård och omsorg. -Specialistundersköterska. -Tandsköterska. -Medicinsk sekreterare.
 • Data och IT. -Systemvetenskap.
 • Teknik. -Industri och produktion. -Miljö och energiteknik. -Automationsingenjör.

Hur många högskolepoäng är YH-poäng motsvarar?

De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är mellan ett och två år långa. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Har man lov på yrkeshögskola?

Inom yrkeshögskolan får man 1 poäng för en dags studier, dvs. 5 poäng per vecka. 200 p innebär alltså 40 veckor och med lov och ledighet är detta vad man brukar studera per år vid heltidsstudier.

Är YH poäng samma som högskolepoäng?

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från universitet och högskolor, vilket kan vara lite förvirrande. Inom yrkeshögskolan räknar vi yrkeshögskolepoäng till skillnad från universitets och högskolors högskolepoäng. Om du läser en YH-utbildning motsvarar en veckas heltidsstudier 5 ”YH-poäng”.

Vad finns det för utbildningar i Sverige?

Olika utbildningar
 • Kommunal vuxenutbildning, Komvux. Kommunen anordnar vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. ...
 • Särskild utbildning för vuxna. ...
 • Yrkesutbildningar. ...
 • Lärlingsutbildning. ...
 • Folkhögskola. ...
 • Arbetsmarknadsutbildning.

Vad kan man plugga i Stockholm?

Stockholms stad erbjuder olika typer av vuxenutbildningar. Du kan till exempel läsa enstaka gymnasiekurser, lära dig svenska på sfi eller utbilda dig på yrkeshögskolan.

Hur är det att jobba som behandlingsassistent?

Arbetet som behandlingsassistent handlar mycket om att bygga relationer. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är samtidigt ett arbete som ger mycket tillbaka. ... Många behandlingsassistenter arbetar i vissa situationer ensamma. Ensamarbete gör att fysiska risker i arbetet blir mer påtagliga.

Vad gör en Behandlingsterapeut?

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Vad menas med reguljär utbildning?

Reguljär utbildning är undervisning som bedrivs enligt grundskolans och gymnasie- skolans läroplaner, kursplaner och timplaner.