:

Vad kostar sophämtning Mariestad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar sophämtning Mariestad?
 2. Måste man ha sophämtning?
 3. Vad får man inte slänga på återvinningscentralen?
 4. När töms gröna tunnan?
 5. Vad får man lägga i trädgårdsavfall?

Vad kostar sophämtning Mariestad?

Så här mycket kostar din sophämtning
KommunPris per månadPris per år
Mariestad861032
Mark1161392
Markaryd1021224
Mellerud

Måste man ha sophämtning?

Kommunen har enligt Miljöbalken en rättighet och en skyldighet att hämta sopor vid fastigheten. Samma lag säger att fastighetsägaren har en skyldighet att köra avfallet till den uppsamlingsplats som kommunen anvisat. Om man vistas i fastigheten måste man ha en grön tunna.

Vad får man inte slänga på återvinningscentralen?

Detta kan du vanligtvis inte lämna på din återvinningscentral:
 • restavfall och matavfall - lägg det i rätt soptunna där du bor,
 • däck - lämna till de som säljer däck,
 • läkemedel - lämna till apoteket (förutom cancermediciner som återvinningscentralen tar emot),
 • gasoltuber - lämna till de som säljer gasol,

När töms gröna tunnan?

Jag har barn som använder blöjor och klarar inte att få det gröna kärlet tömt var fjärde vecka? Hushåll med blöjbarn eller särskilda behov kan teckna abonnemang för insamling av matavfall som innebär att även det gröna kärlet töms varannan vecka. Då innebär det en avgiftshöjning.

Vad får man lägga i trädgårdsavfall?

I kärlet lägger du trädgårdsavfall från din egen trädgård, terass eller balkong, exempelvis:
 • Blommor.
 • Gräsklipp.
 • Löv.
 • Mindre mängder fallfrukt.
 • Ogräs.
 • Ris och små kvistar.