:

Är Svensk Handel en myndighet?

Innehållsförteckning:

  1. Är Svensk Handel en myndighet?
  2. Vilka kurser ingår i handel och administration?

Är Svensk Handel en myndighet?

Svensk Handel AB är ett tjänsteföretag vars näringsdrivna verksamhet riktar sig mot handelsföretag inom detalj- och partihandel. Bolaget erbjuder tjänster inom rådgivning, förhandling, utredning- och påverkansuppdrag samt kurser, event, media, mm.

Vilka kurser ingår i handel och administration?

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete.