:

När är det sophämtning Kungsbacka?

Innehållsförteckning:

  1. När är det sophämtning Kungsbacka?
  2. Vad kostar sophämtning Kungsbacka?
  3. Hur ska soptunnan stå Värmdö?
  4. När hämtar vi dina sopor Nynäshamn?

När är det sophämtning Kungsbacka?

Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag. Läs mer om avfall och återvinning i Kungsbacka i vår folder. Folder om avfall och återvinning.

Vad kostar sophämtning Kungsbacka?

I priserna ingår en grundavgift på 541 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas och en grundavgift på 861 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. I priserna ingår en grundavgift på 1 895 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat.

Hur ska soptunnan stå Värmdö?

Tänk på detta vid tömning:
  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
  • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.

När hämtar vi dina sopor Nynäshamn?

Vår, vecka 15-16 med föregående veckoslut. Höst, vecka 41-42 med föregående veckoslut.