:

Vilka kommuner ingår i Jämtland?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka kommuner ingår i Jämtland?
 2. Hur många kommuner finns det i Jämtland?
 3. Vad ingår i Jämtlands län?
 4. Hur stort är Jämtland?
 5. Vilken region tillhör Östersund?
 6. Hur många invånare har Jämtland 2021?
 7. Vilken region tillhör Härjedalen?
 8. Vad är Jämtlands största stad?
 9. Hur många hektar är Jämtland?
 10. Vilken region ligger Åre i?
 11. Vilket landskapsdjur har Jämtland?
 12. Har Jämtland tillhört Norge?
 13. Hur många människor bor i Härjedalen 2021?
 14. Hur många invånare har Östersund 2021?
 15. Vilken region tillhör Sveg?
 16. Är Jämtland Norrland?
 17. Hur mycket skog finns i Jämtland?
 18. Vilket landskap har björnen som landskapsdjur?

Vilka kommuner ingår i Jämtland?

Kommunerna i Jämtland Härjedalen
 • Berg.
 • Bräcke.
 • Härjedalen.
 • Krokom.
 • Ragunda.
 • Strömsund.
 • Åre.
 • Östersund.

Hur många kommuner finns det i Jämtland?

Jämtlands län administreras likt övriga län i Sverige. Länet har en länsstyrelse, en region och är uppdelad i åtta kommuner.

Vad ingår i Jämtlands län?

Jämtlands län omfattar landskapen Härjedalen och Jämtland samt små delar av Ångermanland och Hälsingland.

Hur stort är Jämtland?

19,051 mi² Jamtland County/Area

Vilken region tillhör Östersund?

Östersund (uttal (info)) (sydsamiska: Staare) är en tätort som är centralort i Östersunds kommun och residensstad i Jämtlands län. I tätorten ingår delar av de två kommunerna Östersunds och Krokoms kommun. Östersund ligger vid Storsjön och är Storsjöbygdens, Jämtlands läns och landskaps enda stad.

Hur många invånare har Jämtland 2021?

Befolkning kvartalssiffror
Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021
Jämtlands län131 356399
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2020 och folkmängd 31 december 2020
Kommun/RegionFolkmängdDöda

Vilken region tillhör Härjedalen?

Region Jämtland Härjedalen - Startsida.

Vad är Jämtlands största stad?

Östersund ligger vid Storsjön och är Storsjöbygdens, Jämtlands läns och landskaps enda stad. Östersund är Sveriges 22:a största tätort (och fjärde störst i Norrland efter Umeå, Gävle och Sundsvall) med 52 250 invånare 2018.

Hur många hektar är Jämtland?

Jämtland utgör 8,2 procent av Sveriges landyta, 34 009 kvadratkilometer och är Sveriges till ytan näst största landskap. Jämtland har en befolkning på cirka 118 000 personer, och landskapet är ett av de landskap i Sverige med flest personer bosatta på landsbygden.

Vilken region ligger Åre i?

Åre kommun (sydsamiska: Ååren tjïelte) är en kommun i Jämtlands län i landskapet Jämtland. Öster om kommunen ligger Krokoms kommun och söder om kommunen ligger Bergs kommun.

Vilket landskapsdjur har Jämtland?

Landskapsdjur
LandskapLandskapsdjur
JämtlandÄlg
LapplandFjällräv
MedelpadSkogshare
NorrbottenLavskrika

Har Jämtland tillhört Norge?

Jämtlands län (stavningen var Jemtland fram till tidigt 1900-tal) bestående av landskapen Jämtland och Härjedalen tillhörde Norge från mitten av 1100-talet, men var ockuperat av Sverige 1564-1571 och åren 1611-1612. Med freden i Brömsebro 1645 blev de två landskapen en del av Sverige.

Hur många människor bor i Härjedalen 2021?

BEFOLKNING I JÄMTLANDS LÄN Av dessa är 66564 män och 64591 är kvinnor. Sammanlagt 29131 är mellan 0-5 är mellan 20-64 år samt 30764 är 65 år eller över. Länet är ett av de mest glesbefolkade länen i landet, 2,7 personer per kvadrat kilometer. Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat.

Hur många invånare har Östersund 2021?

Östersund
Östersund
Staare
- kommun64 194 (2021)
- Östersunds kommun51 612 (2019)
- Krokoms kommun1 004 (2019)

Vilken region tillhör Sveg?

Sveg är en tätort i landskapet Härjedalen och centralort i Härjedalens kommun i Jämtlands län.

Är Jämtland Norrland?

Jämtland (jämtska: Jamtlann) är ett landskap i södra Norrlands inland i mellersta Sverige. Jämtland gränsar i väster till Tröndelag i Norge, i nordöst till Lappland, i öster till Ångermanland och i söder till Härjedalen och Medelpad.

Hur mycket skog finns i Jämtland?

Jämtlands län är landets tredje största län till ytan och därtill landets tredje största län vad avser skogsarealen. Den totala arealen skogsmark utgör hektar medan den totala arealen produktiv skogsmark är hektar.

Vilket landskap har björnen som landskapsdjur?

Landskapsdjur
LandskapLandskapsdjur
HärjedalenBrunbjörn
JämtlandÄlg
LapplandFjällräv
MedelpadSkogshare