:

Vem tömmer återvinningen?

Innehållsförteckning:

  1. Vem tömmer återvinningen?
  2. Vart får man slänga stubbar?
  3. Vad betyder återvinningsstation?

Vem tömmer återvinningen?

FTI ansvarar för alla återvinningsstationer i landet. Våra samarbetspartners tömmer och städar efter schema. Schemat anpassas för varje station och med hänsyn till årstid och säsong.

Vart får man slänga stubbar?

Stubbar (rotverk) Stubbar sorteras separat på Må återvinningscentral, men du som besöker någon av våra övriga återvinningscentraler bör fråga personalen hur stubbar ska sorteras.

Vad betyder återvinningsstation?

återvinningsstationerna (ÅVS) kan du lämna förpackningar och tidningar. ... Återvinningsstationerna drivs av producenterna, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Återvinningsstationer kan lokalt också kallas återvinningsplatser, sortergårdar eller returstationer.