:

När hämtas mina sopor Järfälla?

Innehållsförteckning:

  1. När hämtas mina sopor Järfälla?
  2. När hämtas mina sopor Solna?
  3. Var hamnar hushållssopor?
  4. Vem hämtar sopor i Järfälla?
  5. Vad händer med sopor i Sverige?
  6. Måste man ha matavfall?
  7. Vem ansvarar för återvinningsstationerna?

När hämtas mina sopor Järfälla?

Hämtning varannan vecka jämna veckor sker veckorna: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 och 52. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 2, 4, 6, osv. Hämtning var fjärde vecka udda veckor sker veckorna: 37, 41, 45, och 49.

När hämtas mina sopor Solna?

Schema för den mobila miljöstationen
DagTidPlats
Torsdag17:00-17:30Solna centrum, Solnaplan 4
Torsdag17:40-18:05Huvudstagatan/Krysshammarvägen
Torsdag18:20-18:45Råsunda, Parkvägen 25
Torsdag19:00-19:25Spegeldammsparken, Järvastaden

Var hamnar hushållssopor?

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera bort och behandla så kallat kommunalt avfall - restavfall, grovavfall och farligt avfall. Kommunen har också ett informationsansvar. Sophämtning utförs av den entreprenör som upphandlats av kommunen.

Vem hämtar sopor i Järfälla?

Schemalagd hämtning Kommunen hämtar restavfallet varje vecka.

Vad händer med sopor i Sverige?

Det komposterbara avfallet tas om hand på Mältan och transporteras sedan vidare till annan anläggning för att bli biogas och biogödsel. Det brännbara körs iväg till förbränning och energin tas tillvara. Vi tar även emot avfall som inte kan sorteras eller återvinnas (deponirester).

Måste man ha matavfall?

Måste jag vara med? Det är frivilligt att sortera sitt matavfall men vi vill att så många som möjligt sorterar, eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara.

Vem ansvarar för återvinningsstationerna?

Återvinningsstationer är till för hushållens förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.