:

Vad är fastighetsekonomi utbildning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fastighetsekonomi utbildning?
 2. Vad är fastighetsekonomi?
 3. Vad gör en fastighetsekonom?
 4. Vad är en civilekonom?
 5. Vad är det för skillnad på ekonomi och civilekonom?
 6. Vad lär man sig som civilekonom?
 7. Hur mycket tjänar man som flygledare?
 8. Vad motsvarar civilekonom?
 9. Vilken inriktning civilekonom?
 10. Vad lär man sig som ekonom?
 11. Är civilekonom en skyddad titel?
 12. Hur mycket tjänar man som redovisningsekonom?

Vad är fastighetsekonomi utbildning?

Om utbildningen Den här treåriga utbildningen ger dig formell kompetens att söka registrering som fastighetsmäklare. Du kan även arbeta som till exempel fastighetsförvaltare. Programmet är till för dig som är intresserad av människor, fastigheter, byggteknik, ekonomi och juridik.

Vad är fastighetsekonomi?

Som fastighetsekonom behöver du kunna ta fatt på värden av hyresfastigheter baserat på olika faktorer, samtidigt behöver du också ha kunskap i branschspecifik metodik och projekthantering. Lär dig mer om fastighetsekonomi på en utbildning.

Vad gör en fastighetsekonom?

Som bygg- och fastighetsekonom arbetar du med teknik, juridik, administration och ekonomi inom privat eller offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag.

Vad är en civilekonom?

Som civilekonom/ekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. ... Civilekonomprogrammet är 4 år och leder till civilekonomexamen.

Vad är det för skillnad på ekonomi och civilekonom?

- Den främsta skillnaden är utbildningens längd. För en civilekonomexamen läser du 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. En ekonomexamen är en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier. ... Civilekonomexamen är reglerad av Högskoleverket.

Vad lär man sig som civilekonom?

Programmet börjar med ett basblock inom vilket du läser ämnen som företagsekonomi, statistik, juridik och nationalekonomi innan du efter tre terminer väljer ett huvudområde att fördjupa dig inom. ... Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har.

Hur mycket tjänar man som flygledare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201661 500 kronor63 500 kronor
201766 500 kronor65 700 kronor
201871 200 kronor70 300 kronor
201974 200 kronor73 400 kronor

Vad motsvarar civilekonom?

En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180 högskolepoäng. En ekonomie magisterexamen innebär tre plus ett års studier, motsvarande 240 högskolepoäng. En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng.

Vilken inriktning civilekonom?

Som civilekonom/ekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. ... Civilekonomprogrammet är 4 år och leder till civilekonomexamen.

Vad lär man sig som ekonom?

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem.

Är civilekonom en skyddad titel?

Civilekonomexamen är en skyddad examen och översätts med en master internationellt. Vem får kalla sig civilekonom? Civilekonomtiteln är inte en skyddad titel i Sverige. Men praxis på arbetsmarknaden är att den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav kalla sig civilekonom.

Hur mycket tjänar man som redovisningsekonom?

Redovisningskonsult med 1-3 års vana: 30 000-41 000 kr. Redovisningskonsult med mer än 3 års vana: 33 000-45 000 kr. Auktoriserad Redovisningskonsult med 1-3 års vana: 36 000-54 000 kr. Auktoriserad Redovisningskonsult med mer än 3 års erfarenhet: 38 000-53 000 kr.