:

Vad kostar ett särskilt boende?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar ett särskilt boende?
  2. Vem äger äldreboende?
  3. Vad kostar vårdboende?
  4. Vem äger Ambea?
  5. Vad kostar äldreboende per månad?
  6. Vad kostar en portion mat på äldreboende?

Vad kostar ett särskilt boende?

Maxavgiften för vård och omsorg på ett vård- och omsorgsboende är 2 139 kronor i månaden. Utöver detta betalar du också för mat, högst 3 718 kronor per månad, och hyra, som varierar mellan de olika boendena.

Vem äger äldreboende?

Kommunen är huvudman för verksamheten. Fastigheten där äldreboendet finns ägs eller hyrs av kommunen.

Vad kostar vårdboende?

Maxtaxa. Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2139 kr per månad (2021) och är densamma i hela landet.

Vem äger Ambea?

Ambea
Historia
ÄgareKKR och Triton
DotterbolagVardaga Nytida Heimta Klara
Övrigt
Webbplatswww.ambea.se

Vad kostar äldreboende per månad?

Maxtaxa. Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2139 kr per månad (2021) och är densamma i hela landet.

Vad kostar en portion mat på äldreboende?

  • Medianpriset för en matlåda i ordinärt boende (exklusive matdistribution) är 50 kronor per matlåda. Priset varierar dock mellan 0–102 kronor.
  • I särskilt boende är medianavgiften för mat 3 090 kronor per månad. Avgiften varierar mellan kronor.