:

Var servar man brandsläckare?

Innehållsförteckning:

  1. Var servar man brandsläckare?
  2. Vem laddar brandsläckare?
  3. Vem Besiktar brandsläckare?
  4. Vilken brandsläckare i kök?
  5. Hur stor brandsläckare ska man ha?
  6. Vad släcker skumsläckare?
  7. Är det krav på brandsläckare?
  8. Vilken brandsläckare till husbil?
  9. Hur ofta ska man byta brandsläckare?
  10. Vilken typ av brandsläckare kan användas på flera typer av bränder?

Var servar man brandsläckare?

Både pulversläckare och kolsyresläckare bör bytas ut efter 10 år. Om du önskar att bli av med din brandsläckare så lämnar du som privatperson in den på en miljöstation som kan finnas på en bensinmack eller på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).

Vem laddar brandsläckare?

Pulversläckaren är relativt underhållsfri. Skumsläckare kräver regelbunden omladdning. För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Vem Besiktar brandsläckare?

Brandsläckare behöver kontrolleras med jämna mellanrum enligt standarden för underhåll av brandsläckare, SS 3656. En "Rutinkontroll" utförs löpande av innehavaren. Normalt intervall mellan kontrollerna är 1 månad. Det kan förlängas eller förkortas vid behov men skall inte överstiga ett kvartal mellan kontrollerna.

Vilken brandsläckare i kök?

En sexkilos kolsyresläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett kök eller en mindre brand i ett ställverk. Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Kolsyresläckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer.

Hur stor brandsläckare ska man ha?

Vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo. Ha brandsläckaren synlig, där du lätt kommer åt den. Bor du i flervåningshus rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan. Godkänd europeisk standard för pulversläckare är SS EN 3.

Vad släcker skumsläckare?

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten och är därför relativt lätt att sanera. Det gör att det lämpar sig för släckning av bränder i bland annat kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel.

Är det krav på brandsläckare?

Äger du en villa, radhus eller bostadsrätt. Då måste du införskaffa - om du inte redan har en - en brandsläckare (6 kilo pulver), som är lätt att nå. Detsamma gäller de som äger flerbostadshus. Där ska det finnas en brandsläckare på vartannat våningsplan.

Vilken brandsläckare till husbil?

Brandskyddsföreningen rekommenderar husvagns,- och husbilsägare att ha en pulverbrandsläckare på minst 2 kg i husvagnen/husbilen med lägst effektivitetsklass 13A 70B C, om husvagnen/husbilen är av modell större bör släckaren också vara större.

Hur ofta ska man byta brandsläckare?

En pulversläckare kan fungera i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Konsumentverket rekommenderat att alla handbrandsläckaren kontrolleras var femte år. Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om.

Vilken typ av brandsläckare kan användas på flera typer av bränder?

Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand 6kg pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.