:

Kan man söka jobb på Arbetsförmedlingen?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man söka jobb på Arbetsförmedlingen?
  2. Vilka jobbar på Arbetsförmedlingen?
  3. Vad heter Arbetsförmedlingen förr?

Kan man söka jobb på Arbetsförmedlingen?

Om du skapar en jobbsökarprofil och lägger in ditt cv på arbetsformedlingen.se kan arbetsgivare hitta dig. Din profil matchas mot arbetsgivare som söker just din kompetens.

Vilka jobbar på Arbetsförmedlingen?

Vilka jobbar på Arbetsförmedlingen?
  • Arbetsförmedlare / handläggare. Myndighetens största yrkesgrupp. ...
  • Specialister. Det kan dels handla om personer som har särskild kompetens att jobba med människor som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis socialkonsulenter och arbetspsykologer. ...
  • Coacher. ...
  • Kundtjänstmedarbetare.

Vad heter Arbetsförmedlingen förr?

Arbetsmarknadsverket ersätts av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen.