:

Vad heter Umeås kommunalråd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter Umeås kommunalråd?
 2. Vem är kommunalråd i Göteborg?
 3. Vad innebär kommunstyrelsen?
 4. Vilka styr i Karlskrona?
 5. Vem är kommunalråd i Luleå?
 6. Hur många kommunalråd finns i varje kommun?
 7. Vilka beslut fattas i kommunen?
 8. Vem sitter i kommunstyrelsen i Malmö?
 9. Vem väljer kommunalråd?
 10. Vilka styr i Blekinge?
 11. Vilka är kommunalråd i Karlskrona?
 12. Vilket parti styr i Luleå kommun?
 13. Vilka styr Luleå kommun?
 14. Vilka kommunala nämnder är obligatoriska?
 15. Hur är en kommun organiserad?

Vad heter Umeås kommunalråd?

Hans Lindberg, född 1974 och uppväxt i Holmsund, är en svensk socialdemokratisk politiker och sedan 2015 ett av tre kommunalråd i Umeå kommun.

Vem är kommunalråd i Göteborg?

Göran Johansson (socialdemokrat)
Göran Johansson
Göran Johansson, 2005.
Död23 oktober 2014 (69 år) Kortedala församling, Göteborg
Politiskt partiSocialdemokraterna
YrkeKommunalråd, metallarbetare

Vad innebär kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Vilka styr i Karlskrona?

Kommunstyrelsen 2018–2022
OrdförandeAndre vice ordförande
SSandra BizzozeroCamilla Brunsberg

Vem är kommunalråd i Luleå?

Kommunen har två kommunalråd: Lenita Ericson, som är kommunstyrelsens ordförande, och Fredrik Hansson, som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hur många kommunalråd finns i varje kommun?

De flesta små kommuner har ett eller två kommunalråd. Det andra kommunalrådet representerar då normalt oppositionen och benämns ibland "oppositionsråd". I medelstora och stora kommuner kan flera kommunalråd (utöver kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet) finnas.

Vilka beslut fattas i kommunen?

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs. ... En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

Vem sitter i kommunstyrelsen i Malmö?

Katrin Stjernfeldt Jammeh[redigera | redigera wikitext] Hon tillträdde den som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö och är den första kvinnan som valts till stadens mäktigaste politiska post.

Vem väljer kommunalråd?

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Vilka styr i Blekinge?

I Blekinge styr Alliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i minoritet.

Vilka är kommunalråd i Karlskrona?

Kommunstyrelseordförande och kommunalråd
NamnFrånTill
Karl-Gösta Svensson20062010
Camilla Brunsberg20102014
Patrik Hansson20142018
Sandra Bizzozero2018

Vilket parti styr i Luleå kommun?

Mandatfördelning mandatperioden 2018–2022: Socialdemokraterna 24 mandat, Moderaterna 9 mandat, Miljöpartiet de gröna 2 mandat, Vänsterpartiet 6 mandat, Sverigedemokraterna 4 mandat, Liberalerna 3 mandat, Centerpartiet 5 mandat, Sjukvårdspartiet 3 mandat, Rättvisepartiet Socialisterna 2 mandat, Kristdemokraterna 2 ...

Vilka styr Luleå kommun?

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Vilka kommunala nämnder är obligatoriska?

Kommunen slopade där alla nämnder och nämndernas frågor kommer att beslutas av uskott och kommunstyrelse. Därför har kommunen endast tre nämnder, de tre obligatoriska: valnämnd, överförmyndarnämnd och myndighetsnämnd (jävsnämnd). Under denna rubrik hittar du även information om kommunens förvaltningsorganisation.

Hur är en kommun organiserad?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Förutom i dessa församlingar finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser samt i olika nämnder och utskott. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.