:

Hur komma till Ljusterö?

Innehållsförteckning:

  1. Hur komma till Ljusterö?
  2. Hur många färjor har Vägverket?
  3. Var ligger Ljusterö?
  4. Hur drivs en färja?
  5. Vilken kommun tillhör Ljusterö?

Hur komma till Ljusterö?

Stockholm – Ljusterö Ni åker rakt fram längs riksväg 276 cirka 20 minuter och kommer till avfart skyltad Ljusterö, här svänger ni ner och väntar på fortsatt färd med bilfärjan. För mer information om bilfärjan se särskild länk Ljusteröleden (färjan).

Hur många färjor har Vägverket?

Färjerederiet har ungefär 70 vägfärjor, tre passagerarbåtar samt en svävare som trafikerar våra färjeleder.

Var ligger Ljusterö?

Ljusterö[1] är den största ön utan broförbindelse i Stockholms skärgård. Ljusterö ligger i Österåkers kommun. Turistinformation finns tillgänglig på Servicepunkten och Information Ljusterö vid Ljusterö torg, e-post: [email protected], Telefon: 08-542 424 01.

Hur drivs en färja?

Färjan styrs av en eller två linor, eller mer bestämt kraftiga stålvajrar som ligger i vattnet mellan de två färjelägena, uppspänd i kraftiga betongfundament bredvid dem. Internationellt förekommer även kätting som styr- och drivlina, främst över vattendrag som är eller kan beskrivas som en kanal.

Vilken kommun tillhör Ljusterö?

Österåkers kommun Ljusterö/Municipalities