:

Vad gör en Patientombudsman?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en Patientombudsman?
 2. Hur kontaktar man Patientnämnden?
 3. När anmäla till Patientnämnden?
 4. Vilka sitter i Patientnämnden?
 5. Vad är en vårdkedja?
 6. Var kan man klaga på tandläkare?
 7. Hur gör man en anmälan mot sjukvården?
 8. Vem kan göra anmälan till IVO?
 9. Kan man anmäla en vårdcentral?
 10. Får inte hjälp av sjukvården?
 11. Hur anmäler man en vårdskada?
 12. Hur gör man en anmälan till Ivo?
 13. Vad är ett Vårdinformationssystem?
 14. Hur kan en vårdplan se ut?
 15. Kan man stämma Folktandvården?
 16. Kan man bli nekad tandvård?
 17. Kan man anmäla sjukvården?
 18. Vad händer när man gör en anmälan till IVO?
 19. Är anmälningar till IVO offentliga?
 20. Hur gör jag Anmälan till IVO?

Vad gör en Patientombudsman?

Patientombudsmannen arbetar för att främja och tillgodose patientens rättigheter. En patient som är missnöjd med vården eller bemötande kan kontakta patientombudsmannen för hälsovårdens verksamhetsenhet och få råd hur han eller hon får sin sak utredd.

Hur kontaktar man Patientnämnden?

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden. Patientnämnderna tar emot klagomål på hälsovård och sjukvård som drivs av regioner, eller som har avtal med regionen.

När anmäla till Patientnämnden?

Till patientnämnden kan du vända dig för att framföra synpunkter eller klagomål på vården, men även för att få hjälp med till exempel;
 1. information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso- och sjukvården,
 2. kontakter med vårdpersonal,
 3. att hitta till rätt myndighet.

Vilka sitter i Patientnämnden?

Ordinarie
NamnUppdragParti
Jarméus, GunnelLedamotSocialdemokraterna
Johansson, Ann-KatrinLedamotMiljöpartiet
Mård, GunnelLedamotLiberalerna
Skaring Thorsén, LenaLedamotLiberalerna

Vad är en vårdkedja?

En fungerande vårdkedja innebär att patienten får god vård på rätt nivå – på sjukhus i primärvård eller kommunal vård – och att kommunikationen och samarbetet mellan vårdgivarna fungerar när patienten flyttas från en nivå till en annan.

Var kan man klaga på tandläkare?

Kontakta den mottagning där du eller din närstående fick tandvård. De är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål. De ska svara på dina klagomål och om det behövs vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. I många fall kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.

Hur gör man en anmälan mot sjukvården?

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Vem kan göra anmälan till IVO?

Enskilda personer, exempelvis patienter eller närstående till patienter, kan göra en anmälan till IVO och klaga på såväl verksamhet som personal inom hälso- och sjukvården. Men de ska först vända sig till den verksamhet som vårdat dem eller till patientnämnden.

Kan man anmäla en vårdcentral?

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Får inte hjälp av sjukvården?

Du kan kontakta patientnämnden i din region om du behöver stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården. Hos patientnämnden kan du också få hjälp med att dina klagomål besvarade. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner.

Hur anmäler man en vårdskada?

Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård och vill få ersättning för den från patientförsäkringen kan du göra en skadeanmälan till Löf. Det är du själv som bestämmer om du ska göra en anmälan eller inte. Normalt sett ska anmälan för omyndig dock göras av vårdnadshavare.

Hur gör man en anmälan till Ivo?

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården.

Vad är ett Vårdinformationssystem?

Enligt Haux (2006) är syftet med vårdinformationssystem att bidra med högkvalitativ och effektiv sjukvård för patienter och konsumenter samt för medicinsk forskning. ... Numera ska informationssystemen även stödja patienten och närstående i sjukvårdsfrågor.

Hur kan en vårdplan se ut?

Den aktuella vårdplanen innehåller de diagnoser (problem, risker) och mål som identifierats för och tillsammans med patienten, åtföljt av åtgärder och ordinationer. Syftet med vårdplanen är att alla personer som är involverade i patientens vård ska arbeta mot samma mål och gemensamt genomföra de åtgärder som beslutats.

Kan man stämma Folktandvården?

Du kan kontakta folktandvårdschefen i din region eller någon annan där som ansvarar för Folktandvården. Är du inte nöjd med mottagningens svar kan du kontakta patientnämnden. Du kan också kontakta patientnämnden direkt utan att vara i kontakt med mottagningen som du vill klaga på.

Kan man bli nekad tandvård?

Inom den vanliga sjukvården är det ingen som nekas vård, oavsett att man skulle ha flera obetalda patientavgifter. Men hos Folktandvården är reglerna tuffare. Den som har obetalda patientavgifter hos folktandvården nekas vidare behandling tills de gamla räkningarna är betalda.

Kan man anmäla sjukvården?

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Vad händer när man gör en anmälan till IVO?

IVO avgör om de uppgifter som vi får del av ska leda till tillsyn. IVO väljer även vad som i så fall ska granskas. När IVO har gjort sin bedömning får du, inom två – tre veckor, ett skriftligt meddelande om vilket ställningstagande vi gjort utifrån din anmälan.

Är anmälningar till IVO offentliga?

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut på grund av sekretess får IVO fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Hur gör jag Anmälan till IVO?

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården.