:

Är Vardaga privat?

Innehållsförteckning:

 1. Är Vardaga privat?
 2. Vem äger Vardaga?
 3. Vad betyder Vardaga?
 4. Har Vardaga kollektivavtal?
 5. Vem driver äldreboende?
 6. Vad heter Carema idag?
 7. Vem äger Attendo?
 8. Vem startade Carema?
 9. Vad räknas som särskilt boende?
 10. Är äldreboende särskilt boende?
 11. Har Capio kollektivavtal?
 12. Vilket kollektivavtal har Attendo?
 13. Vad är en äldreboende?
 14. Vilka olika typer av äldreomsorg finns det i Stockholms kommun och vem ansvarar för dessa?
 15. Vad hette Vardaga innan?
 16. Vad hände med Carema?
 17. Är Attendo svenskt?
 18. När blev äldrevården kommunal?
 19. Vad hette Vardaga tidigare?
 20. Vad betyder Ambea?

Är Vardaga privat?

Vardaga ingår i Ambea Vardaga är en av Sveriges ledande privata aktörer inom äldreomsorg med cirka 100…

Vem äger Vardaga?

Ambea, som bland annat äger vårdbolaget Vardaga som tidigare hette Carema, ägs av privata aktieägare. Den största är ACTR Holding AB och ACTOR SCA, som kontrolleras av KKR och Triton.

Vad betyder Vardaga?

Vardaga (tidigare namn: bl. a. Carema Care, fram till 15 oktober 2013) är ett svenskt vårdföretag med verksamhet inom äldreomsorg. Vardaga är ett helägt dotterbolag till Ambea AB.

Har Vardaga kollektivavtal?

Din chef arbetar tillsammans med dig och ger snabb återkoppling – så att du får stöd och utvecklas i din yrkesroll. Tydliga värderingar gör att det är lätt att göra rätt i vardagen. Bra förmånspaket! Självklart har vi kollektivavtal som bland annat garanterar dig tjänstepension och försäkringar.

Vem driver äldreboende?

En entreprenad är en verksamhet som Vardaga driver på uppdrag av en kommun eller stadsdel under en bestämd tidsperiod. Kommunen styr villkoren för verksamheten genom de krav som ställs i upphandlingen. Kommunen är huvudman för verksamheten. Fastigheten där äldreboendet finns ägs eller hyrs av kommunen.

Vad heter Carema idag?

Carema byter varumärke efter skandalskriverierna. Från och med den 15 oktober 2013 ändrar Caremas äldreomsorg namn till Vardaga.

Vem äger Attendo?

2015 valde IK Investment Partners att börsnotera Attendo, varvid en grupp ankarinvesterare med Nordstjernan i spetsen klev in som huvudägare i Attendo. Attendo är sedan dess noterat på NasdaqOMX i Stockholm.

Vem startade Carema?

Enligt di.se:s källor är det dock den London-baserade svensken Peder Pråhl som startade Triton på 1990-talet. Peder Pråhl, född 1964, är uppväxt i den fashionabla Stockholmskommunen Danderyd och blev tidigt intresserad av aktier.

Vad räknas som särskilt boende?

Särskild boendeform är ett boende med lägenheter för äldre som behöver särskilt stöd i form av service och omvårdnad. De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt.

Är äldreboende särskilt boende?

Särskilt boende Detta är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende. Det benämns också ibland som vård- och omsorgsboende.

Har Capio kollektivavtal?

Inom Capio har vi kollektivavtal i alla verksamheter, flexibla arbetstider, tjänstepension enligt avtal, friskvårdspeng och ytterligare ett antal förmåner för dig som arbetar hos oss. Capio har meddelarfrihet för samtliga anställda.

Vilket kollektivavtal har Attendo?

Som ett av Sveriges ledande omsorgsföretag är vi också en trygg arbetsgivare med bland annat kollektivavtal, avtalsförsäkringar och möjlighet till kompetensutveckling.

Vad är en äldreboende?

Äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) är ett boende för dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt. På ett äldreboende får du allt det stöd som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök.

Vilka olika typer av äldreomsorg finns det i Stockholms kommun och vem ansvarar för dessa?

Äldreomsorg
 • trygghetslarm, hemtjänst och avlösning för de som vårdar närstående.
 • dagverksamhet och ledsagning.
 • korttidsvård, servicehus och vård och omsorgsboende.
 • färdtjänst, hjälpmedel för syn- och hörselskadade samt funktionsnedsatta och fixartjänst.

Vad hette Vardaga innan?

Från och med den 15 oktober 2013 ändrar Caremas äldreomsorg namn till Vardaga.

Vad hände med Carema?

Efter skandalen på äldreboendet Koppargården i Stockholm bytte det privata vårdbolaget Carema namn till Vardaga. Det låter präktigare, men verksamheten är egentligen den samma. Skandalen på Koppargården handlade till stora delar om att bemanningen var för låg och att de gamla inte fick den vård de behövde.

Är Attendo svenskt?

Attendo är ett börsnoterat svenskt företag verksamt inom vård och omsorg och levererar vård och omsorgstjänster till äldre och funktionshindrade. ... Attendo Skandinavien leds av VD Ulrika Eriksson och vice VD Malin Fredgardh Huber. Moderbolaget Attendos verkställande direktör och koncernchef är Martin Tivéus.

När blev äldrevården kommunal?

Äldreomsorgen som en särskild kommunal angelägenhet debuterade år 1918, då riksdagen beslutade om en ny fattigvårdslag (Edebalk 1991). Enligt lagen blev kommunerna skyldiga att, ensamma eller med andra kommuner, ha ålder- domshem för fattiga och orkeslösa åldringar.

Vad hette Vardaga tidigare?

Från och med den 15 oktober 2013 ändrar Caremas äldreomsorg namn till Vardaga.

Vad betyder Ambea?

Ambea AB (publ) är ett svenskt företag inom privat omsorg med cirka 26 000 anställda. De har verksamhet i Norden. Företagsgruppen erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 900 enheter över hela Sverige, Norge och Danmark.