:

Hur mycket skatt betalar man i Trollhättan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket skatt betalar man i Trollhättan?
  2. Hur mycket skatt betalar man i Uddevalla?
  3. Hur mycket skatt betalar man i Västerås?
  4. Hur mycket skatt betalar man i Karlshamn?

Hur mycket skatt betalar man i Trollhättan?

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 249 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Trollhättans stad till 33,84 procent, vilket var den 93:e högsta i Sverige.

Hur mycket skatt betalar man i Uddevalla?

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen (Västra Götalandsregionen). Uddevalla kommuns skattesats uppgår inkomstår 2021 till 22,16 kronor per hundralapp, det vill säga 22,16 % av den beskattningsbara inkomsten.

Hur mycket skatt betalar man i Västerås?

Kommunalskatt
Kommun/RegionPrimär- kommunal skattTotal kom- munal skatt
Västerås20,3631,24
Västmanlands län21,1232,00
Riket20,7132,27
Källa: Statistiska centralbyrån

Hur mycket skatt betalar man i Karlshamn?

Kommunalskatten i Karlshamn är idag 21 kronor och 76 öre. Beslutet om att höja skatten med 57 öre innebär att skatten till Karlshamns kommun blir 22 kronor och 33 öre från och med januari 2021. För en person som tjänar 20 000 kronor per månad innebär skattehöjningen 114 kronor mera i skatt per månad.