:

När ska besiktning göras?

Innehållsförteckning:

  1. När ska besiktning göras?
  2. Vad ingår i en registreringsbesiktning?

När ska besiktning göras?

Vanliga frågor och svar om besiktning av personbil Lätta personbilar ska besiktas för första gången senast 36 månader efter fordonet togs i bruk, andra gången senast 24 månader efter föregående besiktning. Efter det ska den besiktas senast var 14:e månad.

Vad ingår i en registreringsbesiktning?

Vi identifierar fordonet tekniskt, kontrollerar det ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt samt anger de fordonsuppgifter som ska registreras i Vägtrafikregistret. Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet för att det ska vara anpassat till svenska förhållanden.