:

Vad räknas som Sjukresa?

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas som Sjukresa?
  2. Vilka får sjukresor?
  3. Vad kostar sjuktransport Malmö?
  4. Vem kan boka Sjukresa?
  5. Var ansöker man om sjukresor?
  6. Vilka får åka färdtjänst?
  7. Vad kostar liggande sjuktransport?

Vad räknas som Sjukresa?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Vilka får sjukresor?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Vad kostar sjuktransport Malmö?

Sjukresa med serviceresefordon När du reser med serviceresefordon subventionerar Region Skåne kostnaden för din resa. Oavsett hur du reser betalar du alltid en egenavgift. Du betalar utifrån hur långt du ska resa. Men som mest betalar du 136 kronor per enkel resa.

Vem kan boka Sjukresa?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Var ansöker man om sjukresor?

Vad behöver jag skicka med när jag ansöker om ersättning för sjukresa? Om du ansöker via pappersblankett ska du skicka med kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdgivarintyg. Har du rest med kollektivtrafik ska du även skicka med biljetterna i original.

Vilka får åka färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Vad kostar liggande sjuktransport?

Liggande sjuktransport kostar 250 kronor/enkel resa i egenavgift och ingår i underlaget för högkostnadsskydd sjukresor. Samma kostnad gäller för ambulanstransport eller vård av ambulanspersonal i hemmet. Ofta handlar det om äldre personer som ska flyttas liggande eller från sjukhus till äldreboende.