:

Vart finns Tandsköterskeutbildning?

Innehållsförteckning:

 1. Vart finns Tandsköterskeutbildning?
 2. Hur många sökande till tandsköterska?
 3. När kan man söka till tandsköterska?
 4. Vad gör tandsköterskan?
 5. Varför ska man jobba som tandsköterska?
 6. Hur många söker till redovisningsekonom?
 7. Hur lång är utbildning till tandsköterska?
 8. Hur många år läser man till tandläkare?
 9. Vad är skillnaden mellan tandhygienist och tandläkare?
 10. Är det lätt att få jobb som tandsköterska?
 11. Hur många år tar det att bli apotekare?
 12. Hur ser framtiden ut för medicinska sekreterare?

Vart finns Tandsköterskeutbildning?

Om utbildningen Medlearn erbjuder yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska på flera orter. Klassrumsundervisning på vår skola i Stockholm och på distans i Västerås och Halmstad. Utbildningen har betygsskalan IG, G och VG. Utbildningen inkluderar metodövningar och studiebesök på kliniker.

Hur många sökande till tandsköterska?

Hög andel tar examen Tandsköterskeutbildningen är populär. 2016 fanns drygt 5 700 sökande till 815 platser. Genomströmningen är hög. Från 20 har andelen som examinerats i landet legat mellan 83 och 88 procent.

När kan man söka till tandsköterska?

Ansökan och utbildningsstarter Nästa ansökningsperiod öppnar den 1 oktober och varar till och med den 15 november 2021. Utbildningsstart den 21 februari 2022.

Vad gör tandsköterskan?

Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar.

Varför ska man jobba som tandsköterska?

Funderar man på att utbilda sig till tandsköterska, har lätt för att möta olika typer av människor och har god planeringsförmåga så tycker jag att man ska satsa på tandsköterskeyrket. Som tandsköterska möter man alla typer av människor i alla olika åldrar.

Hur många söker till redovisningsekonom?

Totalt sökte 52 400 personer en eller flera utbildningar, en ökning med 1 700 personer. Antalet behöriga sökande har också stigit och var 40 100....Söktrycket till yrkeshögskolan ökar.
3
YH-utbildningar med flest sökande 2017Redovisningsekonom
3915
(platser)(860)
9 more columns

Hur lång är utbildning till tandsköterska?

Utbildningen är 65 veckor lång fördelad på drygt tre terminer (325 YH-poäng). Undervisningen genomförs bunden till studieorten och bedrivs på heltid vilket innebär skolförlagd tid upp till fem dagar i veckan.

Hur många år läser man till tandläkare?

Som egen företagare kan du driva din egen praktik. Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som tandläkare.

Vad är skillnaden mellan tandhygienist och tandläkare?

Legitimation. Tandsköterskor och tandhygienister jobbar alltså båda i tandvården men utbildning och arbete ser olika ut. Den främsta skillnaden är att en tandhygienist har en yrkeslegitimation och kan därför arbeta helt självständigt. ... Så är inte fallet för oss tandsköterskor, som helt saknar skyddad yrkestitel tyvärr.

Är det lätt att få jobb som tandsköterska?

Tandläkare fortsätter att ha mycket goda möjligheter till arbete både i år och på fem års sikt. Det gäller även tandhygienister och tandsköterskor. Både på ett års sikt och fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att tandläkare har mycket goda möjligheter till arbete. ...

Hur många år tar det att bli apotekare?

Hur lång är utbildningen? Utbildningen till apotekare är en yrkesexamen på masternivå och omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek.

Hur ser framtiden ut för medicinska sekreterare?

Redan i dag råder det stor brist på medicinska sekreterare inom flera regioner, och den bristen förväntas bli ännu större när många går i pension de kommande åren. Därför gör vi en bedömning att arbetsmarknaden för medicinska sekreterare kommer att fortsätta vara god, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.