:

När är det sophämtning Örnsköldsvik?

Innehållsförteckning:

  1. När är det sophämtning Örnsköldsvik?
  2. Hur ofta töms soptunnan?
  3. Vad kostar sophämtning Umeå?
  4. När kommer sopbilen Nordmaling?
  5. När töms min soptunna Stockholm?
  6. Vem sköter sophämtning?

När är det sophämtning Örnsköldsvik?

Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06-22. Med sökfunktionen ovan kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall.

Hur ofta töms soptunnan?

Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet. I soptunnan lägger du väl knutna soppåsar med sorterat restavfall och gröna påsar med utsorterat matavfall.

Vad kostar sophämtning Umeå?

375 kr/år (300 kr/år) Alla företag/verksamheter betalar en grundavgift som bekostar administration och information. Dessa priser återfinns på sidan för flerfamiljshus. Avgiften för helårsabonnemang är beroende på containerstorlek och hämtningsintervall. Viktavgift på (1,36) 1,70 kr/kilo tillkommer.

När kommer sopbilen Nordmaling?

Sopbilen kommer som vanligt måndag till fredag. Även på röda dagar!

När töms min soptunna Stockholm?

När hämtas mina sopor? Om du vill veta när dina sopor hämtas loggar du in vår e-tjänst för sophämtning. Inför storhelger ska du alltid få information från din sophämtare om din hämtdag ändras.

Vem sköter sophämtning?

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken i kommunen.