:

Hur hamnar man på BUP akuten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hamnar man på BUP akuten?
 2. Kan man bo på BUP?
 3. Vad krävs det för att komma in på BUP?
 4. Vad händer när man åker in till psykakuten?
 5. Kan socialtjänsten remittera till BUP?
 6. Vem kan remittera till BUP?
 7. Varför blir man inlagd på BUP?
 8. Hur länge kan man gå på BUP?
 9. När ska man vända sig till BUP?
 10. Hur går det till på BUP?
 11. När ska man åka in till psykakuten?
 12. Varför hamnar man på psykakuten?
 13. Vem remitterar till BUP?
 14. Hur skriver man remiss till BUP?
 15. När behöver man bli inlagd?
 16. Vad menas med att bli inlagd?
 17. Hur länge kan man gå till ungdomsmottagningen?
 18. När ska man lägga in sig på psyket?
 19. Hur lång tid tar det att få tid på BUP?
 20. Hur går en utredning till hos BUP?

Hur hamnar man på BUP akuten?

Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år som bor i Stockholms län och behöver akut psykiatrisk hjälp på kvällar, nätter och helger. Du kan komma direkt till oss eller komma hit efter att ha blivit hänvisad via någon av våra lokala mottagningar eller BUP En väg in.

Kan man bo på BUP?

BUP svarar: Beroende på hur situationen ser ut kan du få flytta omedelbart eller senare. Socialkontoret kommer att utreda dina hemförhållande och det innebär att de ska prata med alla i din familj och det du säger kan inte vara en hemlighet utan det kommer de att berätta.

Vad krävs det för att komma in på BUP?

När du vill boka en tid eller har frågor om psykisk ohälsa ringer du till BUP En väg in på telefon 08-123 524 50. Där finns vårdpersonal som svarar varje helgfri vardag mellan klockan 7.45 och 16.00.

Vad händer när man åker in till psykakuten?

Det här händer vid ditt besök Efter att du har blivit registrerad får du prata med någon personal och berätta varför du har kommit hit och vad du behöver hjälp med. Du får sedan träffa en läkare som gör en bedömning av vilken vård du behöver. Ibland kan det räcka med ett besök och samtal på akuten innan du får åka hem.

Kan socialtjänsten remittera till BUP?

Socialtjänsten kan vid behov remittera till BUP. Vid akut skyddsbehov av barn och ungdomar utanför kontorstid kontakta 112 eller socialjouren.

Vem kan remittera till BUP?

Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP.

Varför blir man inlagd på BUP?

Det viktigaste är att du och din mamma tillsammans tar upp denna fråga med din behandlare på BUP och diskuterar även detta alternativ. Rent allmänt kan jag säga att det är få fall man väljer inläggning eftersom uppgiften är att lära sig att leva i det verkliga livet och inte i en sjukhusmiljö.

Hur länge kan man gå på BUP?

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för, och du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

När ska man vända sig till BUP?

BUP tar vi emot barn och unga med allvarligare psykiska besvär, till exempel de som är deprimerade, har mycket ångest eller skadar sig själva. Vid lättare eller medelsvåra psykiska besvär, som sömnproblem eller mild till måttlig ångest eller depression, finns annan hjälp att få.

Hur går det till på BUP?

Oftast tar en utredning flera veckor och omfattar flera möten. När du gör en utredning hos BUP pratar vi om hur saker och ting fungerar för dig bland kompisar, i skolan och hemma. Du kommer också jobba med en del praktiska uppgifter och få svara på frågor, till exempel genom att rita och berätta.

När ska man åka in till psykakuten?

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv. Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.

Varför hamnar man på psykakuten?

Det kan hända om man till exempel är psykotisk och har självmordstankar eller är farlig för andra människor. Då kan vård behövas dygnet runt på ett sjukhus, så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård. Ibland vårdas man inom det som kallas öppen psykiatrisk tvångsvård.

Vem remitterar till BUP?

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare skickar remiss till BUP internt via TakeCare. Elevhälsan och andra vårdgivare med andra journalsystem använder egna remissblanketter. De skickas sedan till BUP En väg in i pappersform per post.

Hur skriver man remiss till BUP?

Till dig som är remittent BUP ställer inte krav på att en specifik profession ska remittera men för att acceptera remissen måste det framgå en psykiatrisk frågeställning och en beskrivning om varför barnet eller ungdomen är i behov av bedömning inom specialistnivå (BUP).

När behöver man bli inlagd?

Ibland kan en depression bli så allvarlig att det är nödvändigt att bli inlagd på en avdelning. Där finns personal som kan hjälpa dig när det känns extra svårt. Om du behöver det kan läkarna snabbt ändra din behandling.

Vad menas med att bli inlagd?

- Att bli inlagd betyder att man kommer längre bort från det vanliga livet fast det man behöver lära sig är att vara i det verkliga och vanliga livet och må bra där. Det gör man inte om man är "bortkopplad" från det.

Hur länge kan man gå till ungdomsmottagningen?

Till en ungdomsmottagning kan du vända dig från att du är 12-13 år tills du fyller 25 år. Sjuksköterska/barnmorska och kurator finns på alla ungdomsmottagningar. På vissa ungdomsmottagningar finns även undersköterska och psykolog. Du kan också hjälp att träffa läkare.

När ska man lägga in sig på psyket?

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv. Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.

Hur lång tid tar det att få tid på BUP?

Hur fort får en patient en tid hos er? Vi erbjuder en tid inom 30 dagar och ofta tidigare än så. I regel kan vi erbjuda en tid för besök inom två till fyra veckor. Men om vi bedömer att behovet är akut, ordnar vi en tid inom 24 timmar.

Hur går en utredning till hos BUP?

Oftast tar en utredning flera veckor och omfattar flera möten. När du gör en utredning hos BUP pratar vi om hur saker och ting fungerar för dig bland kompisar, i skolan och hemma. Du kommer också jobba med en del praktiska uppgifter och få svara på frågor, till exempel genom att rita och berätta.