:

Varför lärarförsäkringar?

Innehållsförteckning:

 1. Varför lärarförsäkringar?
 2. Vem äger lärarförsäkringar?
 3. Hur betalas lärarförsäkringar?
 4. Vad kostar lärarförsäkringar?
 5. Vad ingår i en barnförsäkring?
 6. Vem äger Folksam?
 7. Vilka försäkringar ingår i Lärarnas Riksförbund?
 8. Vad ingår i Trygg Hansas barnförsäkring?
 9. Vad ingår i Folksams barnförsäkring?
 10. När grundades Folksam?
 11. Vad innebär Folksam?
 12. Kan jag teckna en försäkring för ett barn redan under graviditeten?
 13. Vad ingår i barnförsäkring?
 14. Vad ingår i olycksfallsförsäkring Trygg Hansa?
 15. Vilka diagnoser ingår i barnförsäkring?
 16. Vem startade Folksam?
 17. Vilka äger Folksam?

Varför lärarförsäkringar?

Lärarförsäkringar upphandlar och förmedlar förmånliga försäkringar för att du som är lärare ska vara rätt försäkrad och ha en bra grundtrygghet. Folksam är försäkringsgivare för flera av de försäkringar du kan välja. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Vem äger lärarförsäkringar?

Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse. Vi finns enbart till för att hjälpa dig som lärare med dina försäkrings- och pensionsfrågor.

Hur betalas lärarförsäkringar?

Du kan förutom med inbetalningskort och i de flesta fall löneavdrag även välja att betala genom autogiro. Då du betalar försäkringar och medlemsavgift på samma sätt så kommer i så fall all avgift att dras via autogiro. Nedan finner du autogiroblanketter för Lärarförsäkringar och Lärarnas Riksförbund.

Vad kostar lärarförsäkringar?

Vad kostar det? De första tre månaderna är gratis, sedan betalar du en försäkringspremie. Vad det kostar kan du se genom att logga in på Mina Sidor på lararforsakringar.se (BankID krävs).

Vad ingår i en barnförsäkring?

En barnförsäkring ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall men ingen barnförsäkring ersätter alla händelser utan det finns begränsningar i försäkringsskyddet. För att få ersättning måste ditt barn ha drabbats av en händelse som omfattas av försäkringen. Skador eller sjukdomar kan ersättas på olika sätt.

Vem äger Folksam?

Folksam Sak Specialplaceringar AB Folksam/Parent organizations

Vilka försäkringar ingår i Lärarnas Riksförbund?

I paketet ingår hemförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Anslutningen görs utan hälsoprövning, vilket innebär att många som inte skulle kunna teckna vissa försäkringar nu kan göra det.

Vad ingår i Trygg Hansas barnförsäkring?

Vi ersätter till exempel fysioterapi, rehabiliteringshjälpmedel och kvalsterskydd, eller handikappanpassning av bil och bostad. För rehabilitering står vi för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen. För hjälpmedel ersätter vi upp till 50 % av kostnaden. Högsta ersättning för hjälpmedel är 220 000 kronor.

Vad ingår i Folksams barnförsäkring?

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet. Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring.

När grundades Folksam?

1908, Stockholm, Sverige Folksam/Founded

Vad innebär Folksam?

Vad vi vill Vi vill ha ett samhälle som är bra för människor och för miljön. Därför testar vi bilar, hjälmar och mycket annat. Vi arbetar för miljön. Vi sätter in pensionspengar i bra företag.

Kan jag teckna en försäkring för ett barn redan under graviditeten?

Vem kan teckna försäkringen? Försäkringen kan tecknas under hela graviditeten, men kan gälla tidigast från graviditetsvecka 10 för mamman och pappan/partner och från graviditetsvecka 23 för barnet/barnen.

Vad ingår i barnförsäkring?

De viktigaste delarna i en barnförsäkring är ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet, engångsbelopp vid allvarlig diagnos, ersättning vid vård- eller omvårdnadsbidrag, ersättning till äldre barn vid sjukskrivning och ersättning vid sjukhusvistelse.

Vad ingår i olycksfallsförsäkring Trygg Hansa?

Vår olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för ett olycksfall. Till exempel om du blir inlagd på sjukhus, om din saker skadas i samband med olycksfallet eller om du blir sjukskriven. Försäkringen ger däremot inte ersättning om du blir sjuk.

Vilka diagnoser ingår i barnförsäkring?

Barnförsäkringar
 • vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. (medicinsk invaliditet)
 • vid bestående arbetsoförmåga. (ekonomisk invaliditet)
 • om barnet får vissa allvarliga diagnoser.
 • till föräldrar som beviljats vårdbidrag/omvårdnadsbidrag och till äldre barn vid sjukskrivning.

Vem startade Folksam?

1908 - Folket och Samarbete Tanken är att skapa bättre förutsättningar och större trygghet för vanliga människor. Därför startar Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen bolaget Samarbete 1908. 1925 går samarbete ihop med livförsäkringsbolaget Folket. Det nya bolaget Folket i Samarbete tar sig så småningom namnet Folksam.

Vilka äger Folksam?

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. Huvudkontoret finns i Folksamhuset på Bohusgatan 14 på Södermalm i Stockholm. Folksam med dotterbolag består av de två ömsesidiga koncernerna Folksam Sak och Folksam Liv samt elva försäkringsbolag, bland andra KPA Pension AB och Förenade Liv AB.