:

Kan man maila intyg till Försäkringskassan?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man maila intyg till Försäkringskassan?
  2. När ska jag anmäla till försäkringskassan?
  3. När ska man avsluta sjukpenning?
  4. När Sjukanmäler arbetsgivaren?
  5. Vad ska arbetsgivaren anmäla till Försäkringskassan?
  6. När ska man skicka in läkarintyg till Försäkringskassan?

Kan man maila intyg till Försäkringskassan?

De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post. ... Du kan också själv skicka in läkarintyget digitalt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 (Vårdguiden).

När ska jag anmäla till försäkringskassan?

Om du först har varit sjuk i 14 dagar eller mer och sedan blir sjuk igen inom fem dagar, ska du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan. Det gör du den första dagen du är sjuk. Det gäller oavsett om du får samma sjukdom eller något annat. Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen i den nya sjukperioden.

När ska man avsluta sjukpenning?

Om du ska avsluta din sjukpenning innan din sjukskrivning gått ut ska du avsluta din sjukpenning på Mina sidor. Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter på 0771-524 524 eller kontakta den som handlägger till ärende.

När Sjukanmäler arbetsgivaren?

Arbetsgivaren ska: Sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan (tidigast dag 15 och senast dag 21)

Vad ska arbetsgivaren anmäla till Försäkringskassan?

Be din arbetsgivare att sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att sjukanmäla dig om du är sjuk mer än 14 dagar. Om du sjukanmäler dig till Försäkringskassan måste vi kontakta din arbetsgivare och utreda din sjukanmälan, vilket gör att handläggningen tar längre tid.

När ska man skicka in läkarintyg till Försäkringskassan?

Patienten ska: Skicka läkarintyget till Försäkringskassan dag 15 om hen inte har bett sin läkare göra det. Sjukanmäla sig hos Försäkringskassan dag 1 om hen inte har en arbetsgivare.