:

När ska man ringa Skatteverket?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man ringa Skatteverket?
  2. Vilken uppgift fyller ett Skattekonto?
  3. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
  4. Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?
  5. Kan man bli granskad av Skatteverket?

När ska man ringa Skatteverket?

Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand. Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn).

Vilken uppgift fyller ett Skattekonto?

Skattekontot innehåller alla dina skatteuppgifter, såsom skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutgiltiga skatt enligt slutskattebeskedet.

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

Har du lämnat det som kallas ”oriktig uppgift” kan du dessutom bli skyldig att betala ett skattetillägg: vanligen 20-40 procent av summan av den skatt som undanhållits. En oriktig uppgift kan till exempel vara att du medvetet gör avdrag för en utgift du inte haft eller låter bli att deklarera en inkomst.

Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?

Lagstiftningen är nämligen utformad på så vis att avdraget sannolikt bara blir nekat om du undviker att svara – men om du medger yrkandet kan straffet bli skattetillägg. Skatteverket (SKV) genomför årligen ett stort antal kontroller av såväl privatpersoner som näringsidkare.

Kan man bli granskad av Skatteverket?

Du har alltid rätt att begära så kallad omprövning (och du har hela sex år på dig). Det betyder att du begär att Skatteverket bedömer frågan en gång till. Om du har nya uppgifter eller underlag ökar chansen att beslutet ändras.