:

Var är bussen Umeå?

Innehållsförteckning:

  1. Var är bussen Umeå?
  2. Vad är länstrafik?
  3. Har lokaltrafik?
  4. Vilken typ av busstrafik är vanligast?
  5. Vad kostar kollektivtrafiken i Stockholm?
  6. Vad kostar bussbiljett Örebro?
  7. Vem har hand om kollektivtrafiken?
  8. Hur stor andel av kollektivtrafiken står busstrafiken för?

Var är bussen Umeå?

Med appen Ultra - Umeå lokaltrafik kan du i realtid se var bussen befinner sig geografiskt på en karta. Du kan få svar på den klassiska frågan; Var är bussen? Tjänsten har två funktioner....Via Hållplatsfliken i appen:
  • Klicka på fliken Hållplatstider. ...
  • I vyn nedan ser du alla busslinjer som går förbi den hållplats du valt.

Vad är länstrafik?

Länstrafiken ansvarar för regional busstrafik, samt tätortstrafik i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Tågtrafiken på Tjustbanan och Stångådalsbanan bedrivs i samarbete med Östgötatrafiken och stöds av Rikstrafiken.

Har lokaltrafik?

Lokaltrafik är ett begrepp som i Sverige omfattar linjetrafik inom kommuner, landsting eller andra regioner där kollektivtrafiktransportmedlen buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg och liknande används. Däremot räknas inte taxi, flyg eller samåkning i personbil som lokaltrafik.

Vilken typ av busstrafik är vanligast?

Bältesanvändningen i buss måste därför öka, vilket också framgår av en observationsstudie. Studien visar att bältesanvändningen bland passagerare är 92 procent i beställningstrafik, 50 procent i kommersiell linjetrafik och 27 procent i regional linjetrafik.

Vad kostar kollektivtrafiken i Stockholm?

I Stockholm kostar en enkelbiljett i kollektivtrafiken 36 kronor och ett månadskort 790 kronor.

Vad kostar bussbiljett Örebro?

Priser för period- och enkelbiljetter med fast pris
BiljettGiltighetVuxen
Enkelbiljett ombord1 timme37 kr
Enkelbiljett förköp**1 timme25 kr
24 timmar24 timmar55 kr
7 dagar7 dagar115 kr

Vem har hand om kollektivtrafiken?

Transportstyrelsen kontrollerar att regionala kollektivtrafikmyndigeter och kollektivtrafikföretag följer kollektivtrafiklagen. Det gäller krav om trafikförsörjningsprogram, anmälningsskyldighet, trafikantinformation och uppgiftsskyldighet.

Hur stor andel av kollektivtrafiken står busstrafiken för?

Stadsbuss står för drygt hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige medan spårvagn/tunnelbana står för en tredjedel av resorna. Andelen som regelbundet reste med kollektivtrafik under 2018, det vill säga minst någon gång i månaden, uppgår till 53 procent. Kvinnor reser oftare med kollektivtrafik än vad män gör.