:

Hur utbildar man sig till redovisningskonsult?

Innehållsförteckning:

  1. Hur utbildar man sig till redovisningskonsult?
  2. Vad gör en ekonomi och redovisningskonsult?
  3. Hur många söker till yrkeshögskola?
  4. Varför redovisningskonsult?

Hur utbildar man sig till redovisningskonsult?

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ekonomi, bokföring och olika branschsystem. Efter två års studier har du den kompetens du behöver för en karriär som redovisningskonsult. Du får den praktiska kunskapen för att arbeta på exempelvis redovisnings- och bokföringsbyråer eller på ett företags ekonomiavdelning.

Vad gör en ekonomi och redovisningskonsult?

Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Hur många söker till yrkeshögskola?

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade kraftigt 2020. Behöriga sökande ökade med 31 procent till drygt 69 400. Antagna som påbörjat studier ökade också med 26 procent till 35 800 antagna.

Varför redovisningskonsult?

En redovisningskonsult kan ha som uppgift att sköta ett företags hela administration, från löpande bokföring och löner till deklarationer och årsredovisning. Man kan också vara specialist inom ett visst område, till exempel löneadministration eller koncernredovisning.