:

Vad kan man få hjälp med på vårdcentral?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man få hjälp med på vårdcentral?
  2. Vilken vårdcentral tillhör jag Karlstad?
  3. Vart ska jag söka vård?
  4. Vad har 1177 för nummer?

Vad kan man få hjälp med på vårdcentral?

På en vårdcentral kan du få hjälp med många besvär. Det är nästan alltid vårdcentralen du ska kontakta först om du är sjuk eller har något besvär....vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med detta:
  • akuta sjukdomar, skador och besvär.
  • psykisk ohälsa.
  • kontroll av kroniska sjukdomar.
  • fysioterapi och rehabilitering.

Vilken vårdcentral tillhör jag Karlstad?

Så här väljer du Information om vilken vårdcentral du tillhör har inte skickats ut av regionen. Välj den vårdcentral du vill vara patient hos. Du som är folkbokförd i Värmlands län väljer vårdcentral genom att logga in eller via pappersblankett. Lämna eller skicka blanketten till vårdcentralen du väljer.

Vart ska jag söka vård?

På 1177.se kan du ange symptom och få hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv, behöver ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, söka vård på en vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning. Är du osäker kan ringa 1177 eller din vårdcentral för rådgivning.

Vad har 1177 för nummer?

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning på telefon. Du kan ringa det från hela landet, dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Vid akuta situationer ska du ringa nödnumret 112.