:

Vad kostar det att byta gräsmatta?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att byta gräsmatta?
  2. Vad kostar det att göra om trädgården?
  3. Hur man anlägger en trädgård?

Vad kostar det att byta gräsmatta?

En gräsmatta kan du anlägga själv eller anlita en trädgårdsmästare att göra. Räkna med omkring 40 kronor per kvadratmeter för gräsmatta på rulle om du gör jobbet själv. För stenläggning kan du räkna med minst 1 000 kronor per kvadratmeter för både arbete och material.

Vad kostar det att göra om trädgården?

Alla växter, jord och annat material till trädgården på trädgårdsritningen som du ser högst upp i artikeln skulle kosta ca 100 000 kr, exklusive arbete. Lejer du ut allt arbete kostar den trädgården dig mellan 3 kr att anlägga totalt.

Hur man anlägger en trädgård?

Våra tips kring trädgårdsplanering
  1. Fundera igenom trädgårdens funktioner och vilken stil du vill ha.
  2. Ta hänsyn till väderstreck, solmängd och markförhållanden när du väljer växter.
  3. Försök inte plantera buskar under gamla uppvuxna träd. ...
  4. Anlägg inte ett stenparti med solälskande växter i trädgårdens skuggiga hörn.