:

Vad är en fritidsverksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en fritidsverksamhet?
 2. Är fritids öppet på lov?
 3. Vad är ett fritids?
 4. Vad gör man på ett fritidshem?
 5. Vad kan man göra på fritids?
 6. Är förskolan stängd på höstlovet?
 7. När har Mjölby sportlov?
 8. Vad gör man när man jobbar på fritids?
 9. Vad är fritidshemmets uppdrag?
 10. När är fritidshemmens dag?
 11. Är förskolan stängd på sportlovet?
 12. När är förskolan stängd jul?
 13. När börjar höstterminen 2021 Mjölby?
 14. När är påsklov 2021 Östergötland?

Vad är en fritidsverksamhet?

Öppen fritidsverksamhet är ett ställe där barn kan mötas, spela spel, köpa mellanmål med mera. Barnen har ett stort inflytande över sina egna aktiviteter. Öppen fritidsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) och att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen.

Är fritids öppet på lov?

Fritidshem ska erbjudas under den del av dagen som eleverna inte går i skolan och under lov. Men huvudmannen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Vad är ett fritids?

Fritidshem, i dagligt tal ofta kallat fritids eller fritis, är en plats där yngre skolbarn i Sverige kan vara på dagarna före och efter skolan, när föräldrarna är på arbetet, studerar eller om barnet har särskilda behov. Fritidshem är ofta öppna även på skollov.

Vad gör man på ett fritidshem?

fritids har våra elever möjlighet att delta i planering och upplevelser på ett sätt som de inte har lika stor möjlighet till i skolmiljön. De träffar elever från andra klasser, övar socialt samspel och skapar relationer med personal som de inte har kontakt med under skoldagen.

Vad kan man göra på fritids?

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. Disktraserace. ...
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. ...
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Är förskolan stängd på höstlovet?

Läsårsdata för barn som går i förskolan avgiftsfritt 525 timmar per år. Utöver de lovdagar som finns i läsårsplaneringen, har förskolan stängt på röda dagar....Höstterminen 2022.
19 augustiTerminsstart
31 oktober - 4 novemberHöstlov
22 decemberTerminsavslut

När har Mjölby sportlov?

Anordnar er Mjölby kommun gratis aktiviteter för barn och unga? Gå in på kommunens webbplats och ta en titt! Sportlovet fördelas över olika veckor i Sverige, men infaller någon gång mellan vecka 7 och 12.

Vad gör man när man jobbar på fritids?

fritids har våra elever möjlighet att delta i planering och upplevelser på ett sätt som de inte har lika stor möjlighet till i skolmiljön. De träffar elever från andra klasser, övar socialt samspel och skapar relationer med personal som de inte har kontakt med under skoldagen.

Vad är fritidshemmets uppdrag?

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elev ernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

När är fritidshemmens dag?

Fritidshemmens dag – andra tisdagen i maj varje år. År 2021 firas Fritidshemmens dag den 11 maj.

Är förskolan stängd på sportlovet?

Ytterligare en studiedag tillkommer som respektive skola/förskola bestämmer själv. Kontakta din skola för datum....Nedan läsårstider gäller skola, fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg.
HändelseDatum
Sportlov14 februari - 18 februari (vecka 7)
Påsklov11 april - 15 april
Lovdag27 maj
Avslutning14 juni

När är förskolan stängd jul?

Tisdag 28 september - förskolan är stängd. Fredag 3 december - förskola och fritidshem har stängt. Torsdag 23 december - fredag 31 december har förskola och fritidshem julstängt men håller öppet för barn som behöver jourförsola eller jouröppet fritidshem. Ordinarie verksamhet startar 3 januari.

När börjar höstterminen 2021 Mjölby?

Den 16 augusti är det skolstart för gymnasiet och grundskolan i Mjölby kommun.

När är påsklov 2021 Östergötland?

Läsårstider 2021-2022
LäsårstiderStartAvslutning
Höstlov1 november 2021 (måndag)5 november 2021 (fredag)
Jullov23 december 2021 (torsdag)7 januari 2022 (fredag)
Sportlov21 februari 2022 (måndag)25 februari 2022 (fredag)
Påsklov (måndag) (torsdag)