:

Hur lång ska en trailer vara?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång ska en trailer vara?
  2. Hur stor båt får man dra efter vanlig bil?

Hur lång ska en trailer vara?

Maxländen för ekipage som får köra på svenska vägar är 25,25 meter. Vanligast förekommande i Sverige är bil och släp som tillsammans är 24 meter. Lastutrymmet är då 7,2 meter på dragbilen och 12 meter på släpet med en lastbredd på 2,4 meter.

Hur stor båt får man dra efter vanlig bil?

Det kan vara snårigt att veta vilka regler som gäller för att få dra släp då vikten även är beroende av körkort och bilens vikt. Ett lätt släpfordon får exempelvis ha en totalvikt på 750 kg, men totalvikten kan vara över 750 kg om drag- och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.