:

Vad är hållbarhetsanalys?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är hållbarhetsanalys?
  2. Hur gör man en hållbarhetsanalys?

Vad är hållbarhetsanalys?

En hållbarhetsanalys innebär att man på en förenklad nivå och utan precisa beräkningar undersöker hur material, t. ... Dvs man gör en hållbarhetsanalys av materialet, produktens påverkan på sociala förhållanden (People), miljö (Planet) och ekonomi (Prosperity) lokalt och globalt, idag och i framtiden.

Hur gör man en hållbarhetsanalys?

Den kan användas som ett verktyg för ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart beslutsfattande. Hållbarhetsanalysen består av en Powerpoint-presentation och tar cirka 1-2 timmar att genomföra. När du gör hållbarhetsanalysen, ha gärna papper och penna till hands för att notera alla goda idéer som kommer upp.