:

Vad KY utbildning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad KY utbildning?
  2. Vad är en kvalificerad yrkesutbildning?
  3. Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och yrkesutbildning?
  4. Vilken roll spelar arbetslivet för YH?
  5. Är yrkeshögskola en högskoleutbildning?
  6. Hur mycket är en YH-poäng?

Vad KY utbildning?

KY (kvalificerad yrkesutbildning) är den tidigare benämningen på yrkeshögskoleutbildningar, idag förkortat YH. KY-utbildningar var en eftergymnasial utbildning på högskolenivå som togs fram för att matcha arbetslivets krav på kompetens.

Vad är en kvalificerad yrkesutbildning?

KY-utbildningarna var mellan ett och tre år långa, innehöll en stor del praktik och var studiemedelsberättigande. De innehöll en stor del praktik, bedrevs bara om det fanns ett behov av utbildad personal på arbetsmarknaden och de skulle leda till jobb efter examen.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och yrkesutbildning?

Yrkesutbildningar har som regel en praktikperiod under utbildningen men sällan 1/3 som KY-utbildningarna alltid erbjuder. ... YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Om utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen.

Vilken roll spelar arbetslivet för YH?

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA). Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning.

Är yrkeshögskola en högskoleutbildning?

Medan högskolor och universitet ställer andra krav på behörighet, är mer teoretiskt lagda och i viss utsträckning syftar mer till vidare forskning, så strävar yrkeshögskolan efter att leda dig som studerar direkt ut i arbetslivet där du vill vara.

Hur mycket är en YH-poäng?

Poängsystemet. Precis som på högskola och universitet, motsvarar YH-utbildningens längd ett visst antal poäng. Ett års studier på heltid motsvarar 200 YH-poäng, vilket innebär att två år motsvarar 400 YH-poäng och så vidare.