:

Vad kostar fiskekort i Ringsjön?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar fiskekort i Ringsjön?
  2. Kan man bada i Vombsjön?
  3. Var är det fritt att fiska?

Vad kostar fiskekort i Ringsjön?

Fiskekort gäller för att fiska i alla tre sjöarna Östra, Västra samt Sätoftasjön. Dygnskort: 50 kronor (klockan 00.00-24.00). Veckokort: 200 kronor. Månadskort: 300 kronor.

Kan man bada i Vombsjön?

Bad. Vid Sövdebadet finns badbryggor, toaletter, parkering och under sommartid även en kiosk. Sandstranden vid Vombsjöns östra sida är ett naturbad. För att öka tillgängligheten finns det en enklare brädbelagd gång över sandstranden mot vattnet.

Var är det fritt att fiska?

Den så kallade frifiskerätten ger svenska medborgare rätt att fiska i enskilda vatten vid hela Sveriges kust och i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland, i den omfattning och på det sätt som anges i bilagan till Fiskelagen.