:

När söka förskoleplats Uppsala?

Innehållsförteckning:

  1. När söka förskoleplats Uppsala?
  2. När ansöka om fritids?
  3. När ska man ställa sig i kö till förskola?
  4. Hur länge får man gå på fritids Västerås?
  5. När får man info om inskolning?
  6. Vad händer om man tackar nej till en förskoleplats?

När söka förskoleplats Uppsala?

Ansök senast tre eller fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja. För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum som du önskar måste du söka senast tre månader i förväg. Det gäller alla månader utom augusti.

När ansöka om fritids?

När du har fått besked om plats på en skola för ditt barn söker du plats i fritidshem. Du ansöker via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg. Räkna bort skoltiden när du anger behov av timmar i fritidshem.

När ska man ställa sig i kö till förskola?

Ansök minst fyra månader innan du vill ha plats. Du kan ställa dig i när som helst efter det att ditt barn är fött, men barnet kan tidigast placeras i förskolan när det har fyllt ett år. Det är enklare att få plats efter sommaren eftersom många barn i förskolan då går över till förskoleklass.

Hur länge får man gå på fritids Västerås?

Elever i förskoleklass och årskurs 1-3 som har föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn erbjuds utbildning i fritidshemmet upp till tre timmar per dag, totalt 15 timmar i veckan. Rätt till utbildning i fritidshemmet gäller skoldagar efter förskoleklass och skola. På skollov är eleven ledig.

När får man info om inskolning?

I god tid innan ditt barn börjar på förskolan brukar du information om hur inskolningen går till på ditt barns förskola. Men var inte rädd för att anpassa inskolningen utifrån vad som passar bäst för dig och ditt barn.

Vad händer om man tackar nej till en förskoleplats?

Om du tackar nej till ditt förstahandsval så stryks du från samtliga alternativ. Du får då göra en ny ansökan om du vill ha en plats vid ett senare tillfälle. Om du tackar nej till en förskola som inte är ditt förstahandsval så stryks det valet samt lägre rankade val och platsgarantin gäller inte längre.