:

Hur stort avstånd mellan vägg och kamin?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stort avstånd mellan vägg och kamin?
  2. Vad är brännbar vägg?
  3. Var ska kaminen stå?
  4. Vad skyddar en brandvägg emot?
  5. Vilket material bakom kamin?
  6. Får man byta kamin själv?

Hur stort avstånd mellan vägg och kamin?

Står braskaminen längs en murstens vägg eller andra icke brännbara material, finns det inget minimum krav på avståndet. Med hänsyn till rengöring och maximalt utnyttjande av konvektionsluften rekommenderas det dock att hålla ett avstånd på c:a 5-10 cm från väggen.

Vad är brännbar vägg?

Avstånd till brännbar vägg eller byggnadsmaterial Det finns inget generellt avstånd utan är beroende av hur mycket värme kaminen eller skorstenen avger. Det får inte bli mer än 85 grader på det brännbara materialet. Detta i enlighet med byggnormens regelverk. Läs mer om detta på brandskyddsföreningens hemsida.

Var ska kaminen stå?

Normalt vill man ställa kaminen så centralt som möjligt. Värmen från kaminen får då en bra spridning i huset samtidigt som man kan njuta av elden mer. Man måste ta hänsyn till husets konstruktion. Den nya skorstenen ska kunna dras rakt upp genom huset utan att vara i vägen på något av våningsplanen.

Vad skyddar en brandvägg emot?

En brandvägg skyddar en lokal dator mot virus, maskar, trojaner och nyckelsökningsangrepp. ...

Vilket material bakom kamin?

Rökkanal av stål eller gjutjärn skall omges av schakt för att förhindra spridning av rökgaser till angränsande utrymmen och brandspridning vid soteld. Installationen måste dessutom vara utförd så att antändning av närliggande brännbara byggnadsdelar undviks. Kraven är lägst klass EI 15 för småhus och EI 60 i övrigt.

Får man byta kamin själv?

Du behöver inte bygglov när du bara ska nyinstallera eller ändra en kamin eller panna. ... Att göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver inte någon anmälan.