:

I vilken ordning bygger man platta på mark?

Innehållsförteckning:

 1. I vilken ordning bygger man platta på mark?
 2. Vad kostar det att platta på mark?
 3. Vad kostar det att gjuta platta på mark?
 4. Hur tjock isolering platta på mark?
 5. Varför platta på mark?
 6. När Stålglätta betong?
 7. Vad kostar det att bygga en grund?
 8. När började man isolera platta på mark?
 9. Vad innebär platta på mark?
 10. Hur mycket isolering platta på mark?
 11. Var läggs Markskiva i platta på mark?
 12. Vad kostar det att bygga en krypgrund?
 13. Vad kostar det att bygga Plintgrund?
 14. Vilken betong till golv?
 15. Vilken typ av betong till plintar?
 16. När ska man skura betong?

I vilken ordning bygger man platta på mark?

Gjuta platta på mark
 1. Steg för steg…
 2. Schaktning & dränering. Det första steget när man bygger platta på mark är att schakta bort matjord ner till grundläggningsdjupet ca 60cm. ...
 3. Isolering med cellplast. ...
 4. Montering av golvvärme. ...
 5. Armering. ...
 6. Gjutning. ...
 7. Blandning. ...
 8. Transport.
BE

Vad kostar det att platta på mark?

Kostnad för betongplatta Varje jobb är unikt, men utgå i första hand från en materialkostnad för platta på mark på 900-1400 kr/kvadratmeter. Materialpriser varierar mycket, och precis som när du anlitar hantverkare är det t. ex. något dyrare i storstäder än på landsort.

Vad kostar det att gjuta platta på mark?

Schablon man kan räkna med: cirka 900 till 1 000 kr/kvm. I schablonpriset har vi räknat in: grävning och schaktning ner till mellan en halv till två meter. maskiner.

Hur tjock isolering platta på mark?

Isoleringen ska fungera som ett värmemotstånd, däremot ska golvmaterialet, exempelvis klinker, ha ett lågt värmemotstånd så att värme tar sig upp lättare. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm tjock isolering under platta på mark.

Varför platta på mark?

Vid lösare mark eller där stora eller ojämna sättningar befaras pålas grundplattan. Kombinationer av dessa metoder kan förekomma. När det gäller underhåll har platta på mark god beständighet under förutsättning att fuktskyddet fungerar och att vatten inte tillåts rinna in i eller under plattan.

När Stålglätta betong?

Varje entreprenör vill kunna gjuta och glätta så stora ytor som möjligt vid varje arbetsskift. För att kunna färdigställa ett enskiktsgolv inom ett arbetsskift måste glättningen därför påbörjas inom 3-4 timmar efter gjutningens början.

Vad kostar det att bygga en grund?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta 2000–4000 kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 70 000–80 000 kr och ta ungefär 2–3 veckor att utföra.

När började man isolera platta på mark?

När platta på mark introducerades i Sverige på 1970-talet var det komforten, upplevelsen av varma golv, man ville åt. På den tiden byggde man därför konstruktionen med betongen underst och isoleringen överst.

Vad innebär platta på mark?

Platta på mark består av en armerad betongplatta och förstyvande balkar under bärande linjer. Plattan och balkarna vilar direkt på undergrunden. Om marken har begränsad bärighet pålar man under förstyvningsbalkarna och plattorna görs fribärande mellan balkarna.

Hur mycket isolering platta på mark?

En tumregel är att det ska vara minst 250 mm tjock isolering under platta på mark.

Var läggs Markskiva i platta på mark?

Ovanpå dräneringsskiktet läggs värmeisolering av markskivor av mineralull, cellplast eller cellglas alternativt dränerande värmeisolering, till exempel lös lättklinker. Lös lättklinker har den egenskapen att det kan användas som såväl dränerande som kapillärbrytande och dessutom som värmeisolerande skikt.

Vad kostar det att bygga en krypgrund?

Svar från Micke om pris på krypgrund Efter att ha pratat med Tjällden AB om din grund så har de gett en uppskattning att materialet till din uteluftsventilerade krypgrund ligger på ungefär 45.000 kr inkl moms. I priset ingår grundbalkar med stödplattor, skarvbleck, spik, plastfolie och uppritande av grundplan.

Vad kostar det att bygga Plintgrund?

Plintgrund kostar i genomsnitt 1.500 kr per kvadratmeter byggyta. Grävning och dragning av el och VA kostar ca 1.500 kr per meter medan inkopplingen när huset har levererats görs på några timmar.

Vilken betong till golv?

Viktigt då om golvet skall vara exponerat är att du väljer en produkt som är anpassad för detta (baserad på portlandcement), typ de för köpcentra, industrigolv, garage, mm (se exempelvis Designgolv). Dessa produkter kan finnas som infärgade, men fungerar utmärkt att blanda i pigment själv.

Vilken typ av betong till plintar?

Det finns väldigt många olika sorter men den vanligaste betongen för plintar är grovbetong. Om gjutning sker i minusgrader kan du tillsätta frostskydd till betongen när den blandas. Läs alltid på förpackningen vad betongen är lämpad för och hur den ska blandas.

När ska man skura betong?

Helikoptern: Du kör med helikopterverktyget (se sista bilden) där du har en stor rund stålplatta i första steget – man skurar. Betongen är precis så torr att den håller att gå på. För vår del var klockan runt 11 när vi ställde på helikoptern på garagegrunden; ca 4 timmar efter betongen kommit på plats.