:

Är Karlskrona känt för något?

Innehållsförteckning:

  1. Är Karlskrona känt för något?
  2. Vad kallas Karlskrona?
  3. Hur ser Karlskrona ut?
  4. Varför anlades Karlskrona?

Är Karlskrona känt för något?

I Karlskrona finns också Sveriges största träkyrka, Amiralitetskyrkan (även kallad Ulrica Pia), som tillhör Karlskrona Amiralitetsförsamling. I centrala Karlskrona finns även den historiskt intressanta metodistkyrkan Emanuelskyrkan från 1870.

Vad kallas Karlskrona?

Historia. Den ö som Karlskrona kom att byggas på, Trossö, ägdes under 1600-talet av bonden Vittus Andersson. På fastlandet ett par kilometer därifrån fanns under den danska tiden en annan, äldre stad med namnet Lyckå och ett par mil därifrån hade danskarna börjat att bygga Kristianopel innan Blekinge blev svenskt 1658.

Hur ser Karlskrona ut?

Karlskrona är en gammal örlogsstad belägen på fastlandet och öarna längst österut i Blekinge skärgård. Stadens centrum ligger på ön Trossö, vars stadsplan och äldre bebyggelse upptogs på Unescos världsarvslista som en del av Örlogsstaden Karlskrona år 1998.

Varför anlades Karlskrona?

För att gynna handel och befolkningstillväxt i den nya staden tog kungen bort grannstädernas stadsprivilegier. Borgare och köpmän från Ronneby och Kristianopel tvingades därmed att flytta till Karlskrona. Den nya staden fick tidigt en internationell prägel. Hit kom många tyskar, framförallt handelsmän.