:

Vilka elbolag har Bra Miljöval?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka elbolag har Bra Miljöval?
 2. Vad kostar Bra Miljöval?
 3. Vilka två ideer bygger miljömärket Bra Miljöval på?
 4. Vad är bra med förnybar el?
 5. Vad räknas som bra miljöval för elleveranser?
 6. Vilken miljömärkning finns på elektricitet?
 7. Vad krävs för att el ska vara märkt med Bra Miljöval?
 8. Kan man lita på miljömärkningar?
 9. Vem introducerade Bra Miljöval?
 10. Vad är fossilfri el?
 11. Vad är det som är bra med kärnkraft?
 12. Vilken el är bra?
 13. Vad betyder de olika miljömärkningarna?
 14. Hur miljövänligt är fjärrvärme?
 15. Vilka typer av produkter kan miljömärkas?
 16. Vad menas med en förnyelsebar energikälla?
 17. Var kommer Fortums el ifrån?
 18. Vad tycker svenska folket om kärnkraft?
 19. Vilka elbolag har kärnkraft?
 20. Vilket är det bästa kraftverket?

Vilka elbolag har Bra Miljöval?

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Genom att välja el märkt med bra miljöval får man enligt Naturskyddsföreningen el från sol, vind, vattenkraft eller biobränslen. Naturskyddsföreningen hävdar också att deras märkning är den enda miljömärkningen som ställer tuffa miljökrav på produktionen.

Vad kostar Bra Miljöval?

Tillvalet Bra Miljöval kostar 3,13 öre/kWh (inkl. moms). Här hittar du exempel på vad Bra Miljöval kostar, beroende på hur stor din elanvändning är.

Vilka två ideer bygger miljömärket Bra Miljöval på?

Vi strävar efter ett hållbart samhälle Vår miljömärkning byggertvå grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

Vad är bra med förnybar el?

Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar med andra ord inte heller till den globala uppvärmningen.

Vad räknas som bra miljöval för elleveranser?

El märkt Bra Miljöval är förnybar och bättre för klimatet, den bidrar även till att elproduktionens påfrestningar på miljön minskar. Vi på Bra Miljöval ser vikten av att befintlig elproduktion påverkar miljön så lite som möjligt, därför ställer vi miljökrav på el även om den kommer från förnybara energikällor.

Vilken miljömärkning finns på elektricitet?

Om Bra Miljöval Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas. Energibolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval hjälper sina kunder att välja den mest hållbara el som finns i dagsläget.

Vad krävs för att el ska vara märkt med Bra Miljöval?

Bra Miljöval miljökrav på elenergi Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna växt- och djurlivet. Biobränsle ska vara FSC-märkt och askan återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.

Kan man lita på miljömärkningar?

Men kan man lita på märkningarna? Tveksamt. Många företag ägnar sig åt så kallad greenwashing – de putsar upp sin image genom att framställa sina produkter som mer miljövänliga än de är, skriver byggnadsantikvarie Stephan Fickler.

Vem introducerade Bra Miljöval?

Miljömärkningen Bra Miljöval – bakgrund och organisation Svenska Naturskyddsföreningen Svenska Naturskyddsföreningen bildades 1909 och är därmed en av de äldsta miljöorganisationerna i Sverige.

Vad är fossilfri el?

- Fossilfritt betyder att energin som används inte kommer från fossila bränslen. Till fossila bränslen räknas kol, olja och gas, berättar Eric. ... Till de fossilfria energislagen räknas förnybar energi, kärnkraft, men också återvunnen värme.

Vad är det som är bra med kärnkraft?

Kärnkraftens tillförlitlighet är hög och de koldioxidutsläpp den orsakar under sin livscykel är låga. Med kärnkraft produceras ungefär 11 procent av den totala elektriciteten i världen med hjälp av fler än 400 reaktorer i drift.

Vilken el är bra?

El märkt Bra Miljöval är förnybar och bättre för klimatet, den bidrar även till att elproduktionens påfrestningar på miljön minskar. Vi på Bra Miljöval ser vikten av att befintlig elproduktion påverkar miljön så lite som möjligt, därför ställer vi miljökrav på el även om den kommer från förnybara energikällor.

Vad betyder de olika miljömärkningarna?

EU-lövet eller EU-ekologiskt Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. På en ekologisk gård får djuren komma ut i friska luften och äta ekologiskt foder.

Hur miljövänligt är fjärrvärme?

Fjärrvärme är inte per automatik en miljövänlig uppvärmningsform. Hur miljövänlig den är påverkas av vilka bränslen som eldas för att värma vattnet och hur väl produktionsanläggningen sköts. Idag är fjärrvärmen i Sverige till 90% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi, men så har det inte alltid varit.

Vilka typer av produkter kan miljömärkas?

Skor, tv-apparater och hotell är exempel på produkter som kan märkas. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet på uppdrag av regeringen. ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval.

Vad menas med en förnyelsebar energikälla?

Exempel på energikällor är uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och ved eller annan biomassa. De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut.

Var kommer Fortums el ifrån?

Vi på Fortum är en av nordens ledande elproducenter och vår fossilfria elproduktion kommer främst från kärnkraft och vattenkraft, men även från sol- och vindkraft samt biobränsle-eldad kraftvärme. Läs mer om våra olika produktionsslag här.

Vad tycker svenska folket om kärnkraft?

Fördelar med kärnkraft: Eftersom koldioxidutsläppen är väldigt små vid elproduktion med kärnkraft bidrar den inte till växthuseffekten. Utsläppen är faktiskt ungefär lika små som vid elproduktion med vindkraft. ... Produktionskostnaden för el med hjälp av kärnkraft är billigt.

Vilka elbolag har kärnkraft?

Vattenfall har två kärnkraftverk i Sverige: ett i Ringhals med två reaktorer och ett i Forsmark med tre reaktorer. Tillsammans producerar de ungefär 40 TWh/år. Det motsvarar hushållsel till åtta miljoner hem eller elbehovet hos två miljoner eluppvärmda villor per år - ungefär 30 procent av Sveriges elförbrukning.

Vilket är det bästa kraftverket?

Vattenkraft är en förnybar energikälla där energin utvinns ur vatten och dess strömmande genom ett vattenkraftverk. Vattenkraft är den bästa förnybara energikällan att utnyttja på ställen där rörelsekraften är stark och där ett kraftverk inte stör djurlivet.