:

Hur använder man en digital färdskrivare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man en digital färdskrivare?
 2. Hur funkar färdskrivare?
 3. Vad är UTC tid färdskrivare?
 4. Vad är out läge?
 5. Hur länge är ett företagskort giltigt till en digital färdskrivare?
 6. Hur länge ska arbetsgivaren spara färdskrivare?
 7. Vad menas med UTC tid?
 8. När används out läge?
 9. Hur länge får man köra i out läge?
 10. Hur länge ska man spara Färdskrivarblad?
 11. Hur fungerar en analog färdskrivare?
 12. Vad är Aetr reglerna?
 13. Hur räknar man UTC tid?

Hur använder man en digital färdskrivare?

Innan användning av digital färdskrivare Kontrollera att färdskrivaren är besiktigad och fungerar på korrekt sätt. Sätta in ditt förarkort i kortplats 1. Mata in landet där din arbetsdag påbörjas. Mata in eventuella tidigare aktiviteter under arbetsdagen manuellt i färdskrivaren.

Hur funkar färdskrivare?

I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Innan transporten börjar ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren. ... Färdskrivaren ska fungera, vara besiktigad i tid och användas på rätt sätt.

Vad är UTC tid färdskrivare?

Färdskrivaren är gemensam för hela Europa och arbetar bara med UTC tid för lagring av data. Skrivaren kan inte känna av vilken tidszon den befinner sig i.

Vad är out läge?

Är det kunders bilar du hämtar, lämnar eller kör ut och in ur verkstaden så kan du köra på OUT-läge. MEN då ska kunden få ett verkstadsintyg med datum, kilometerställning vid lämnade och hämtande, stämpel och en signatur. Det är tillåtet att köra till och från extern verkstad i OUT-läge.

Hur länge är ett företagskort giltigt till en digital färdskrivare?

Kortet är personligt och giltigt i fem år. Företagskort används av företag för att kopiera kör och vilotidsuppgifter och för att låsa färdskrivaren till företaget för att hindra obehörig åtkomst till informationen.

Hur länge ska arbetsgivaren spara färdskrivare?

Efter att de 28 dagarna har passerats ska transportföretaget förvara diagrambladen i original och du som förare ska lämna kopior till eventuella övriga företag som du har kört för (du kan begära att få kopior av de diagramblad som du lämnar till företaget). Läs mer om transportföretagets ansvar.

Vad menas med UTC tid?

Nollmeridianen bestämmer tidzonerna Den tidszonen kallas Coordinated Universal Time (UTC 0). På platser som ligger en tidszon öster om London är klockan en timme mer än i London (UTC +1) och i tidszonen väster om UTC 0 är klockan en timme mindre (UTC-1).

När används out läge?

Det finns heller inget förbud att använda diagramblad eller förarkort vid undantagen transport. För att visa att det rör sig om undantagen transport kan du som förare antingen skriva det på baksidan av diagrambladet eller användaout of scope”-funktionen i den digitala färdskrivaren.

Hur länge får man köra i out läge?

Med undantaget att man måste ta raster, säger Arne Classon, utredare för kör- och vilotider och färdskrivare på Transportstyrelsen. Enligt vägarbetstidslagen får man aldrig jobba längre än sex timmar utan rast.

Hur länge ska man spara Färdskrivarblad?

Enligt den nuvarande lagen ska transportföretagen lagra 12 månaders färdskrivardata och kontrollera om dessa följer förartidsreglerna. Uppgifterna måste lagras i en säker miljö och måste gås igenom och analyseras för att visa att förartidsreglerna följs.

Hur fungerar en analog färdskrivare?

I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Innan körningen börjar, ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren.

Vad är Aetr reglerna?

Reglerna omfattar bland annat följande: Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. ... Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar. Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter.

Hur räknar man UTC tid?

För att räkna om UTC-tid till lokaltid adderar man tidszonen till UTC-tiden och får då den lokala tiden. En UTC-klocka visar 14:57 på Bermuda som ligger i tidszon UTC-4. Vad är den lokala tiden? Plus och Minus för tidszonen ger subtraktion.