:

Vad är Avelsdata?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Avelsdata?
 2. Hur hittar jag min hunds registreringsnummer?
 3. Varför Svenska Kennelklubben?
 4. Hur vet man om hunden är registrerad i SKK?
 5. Var hittar du Avelsdata?
 6. Vad är SKK röntgen?
 7. Vad är min hunds Chipnummer?
 8. Var hittar jag Chipnummer?
 9. Vem äger Svenska Kennelklubben?
 10. Har medlemmar i Kennelklubben?
 11. Måste en hund vara registrerad i SKK?
 12. Vad innebär stamtavla på hund?
 13. Vad anges på hundens stamtavla?
 14. Vem är ägare till hunden?
 15. Vilka dagar läser SKK av röntgen?
 16. Vad är sedering hund?
 17. Vad innebär Chippad hund?
 18. Är det lag på att chippa hundar?
 19. Vilket är Chipnumret hund?
 20. Hur styrs SKK?

Vad är Avelsdata?

SKK AVELSDATA ger åtkomst till Svenska Kennelklubbens databas där du bl. a. Får information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, inkl. ... Får rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare.

Hur hittar jag min hunds registreringsnummer?

SKKs onlinetjänst Hunddata ger åtkomst till de uppgifter som finns registrerade i Svenska Kennelklubbens databas. Du kommer direkt till Hunddata genom att klicka på länken längst ned på den här sidan. I Hunddata finner du hundens födelsedatum, stamtavla och uppfödare.

Varför Svenska Kennelklubben?

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. ... Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper.

Hur vet man om hunden är registrerad i SKK?

Är du nyfiken på om du och din hund finns med i registret, sök med hjälp av hundens id-nummer på DjurID.se. Ungefär en vecka efter att uppgifterna är registrerade får du en bekräftelse med posten.

Var hittar du Avelsdata?

Här på Svenska Kennelklubbens webbplats finns tjänsten Avelsdata.

Vad är SKK röntgen?

Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.

Vad är min hunds Chipnummer?

Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Vem som ansvarar för hunden ska också anmälas till hundregistret. Det finns även ett register där du som har hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller hundarna.

Var hittar jag Chipnummer?

Ett chipnummer är lätt att läsa av om man har tillgång till chipläsare och när det väl sitter på plats är det ytterst sällsynt att det slutar fungera. Chipnumret är unikt, till skillnad från det id-nummer ett djur får vid tatuering/tångmärkning.

Vem äger Svenska Kennelklubben?

Den löpande verksamheten sköts av Centralstyrelsen. SKK är för övrigt uppdelat på länsklubbar, specialklubbar och Sveriges Hundungdom.

Har medlemmar i Kennelklubben?

Svenska Kennelklubben bildas 1889 och är idag en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 270 000 medlemmar i omkring 1 000 anslutna klubbar. SKKs mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. ... Antalet deltagande hundar är cirka 120 000.

Måste en hund vara registrerad i SKK?

Det är lag på att alla hundar ska registreras i Jordbruksverkets register. Det är däremot frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter till Svenska Kennelklubbens ägarregister DjurID.se. SKK har registrerat ägaruppgifter och id-nummer under många år.

Vad innebär stamtavla på hund?

Stamtavla och bakgrund En hund med stamtavla har fördelen att man vet vilken bakgrund hunden har och att man själv kan kontrollera vilka anlag som kan finnas både vad gäller mentalitet och exteriör. En hund utan stamtavla kan också ha genomgått vissa tester och undersökningar, be att få all information om hunden.

Vad anges på hundens stamtavla?

Stamtavla, hundens släktträd. En stamtavla är detsamma som ett släktträd, fast gäller istället djur. ... Detta berättar att hunden har fått en stamtavla registrerad utav svenska kennelklubben (SKK). En registrering här ger hunden ett ”personnummer” och tillika ett ”registreringsnummer”.

Vem är ägare till hunden?

Äganderätten till hunden avgörs i första hand av vem som köpt hunden. Om du ensam köpt hunden anses alltså du vara ägare till hunden. Om du också sedan ensamt stått för alla hundens kostnader så tala även detta för att du ensam ska ses som ägare.

Vilka dagar läser SKK av röntgen?

Normalt läser SKK av röntgenbilderna på tisdagar och torsdagar, resultatet publiceras offentligt i SKKs avelsdata.

Vad är sedering hund?

Under sederingen reagerar hunden eller katten mindre på yttre stimuli och sådan hantering som den annars skulle blivit stressad av. Vid mindre operativa ingrepp används sedering, det vill säga lugnande medel, ibland i kombination med lokalbedövning och/eller allmän smärtlindring.

Vad innebär Chippad hund?

Mikrochipet injiceras under huden mellan skulderbladen på katten eller hunden. Djuret behöver inte sederas för denna injektion. Chipmärkning kan utföras från sex veckors ålder och katten eller hunden kan därefter identifieras hela livet. Alla chip har ett unikt id-nummer som registreras i ägarregistret av djurägaren.

Är det lag på att chippa hundar?

1 § En hundägare skall låta märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen skall vara bestående. 2 § Ägaren av en hund skall låta registrera sitt ägarskap i ett för landet centralt register. Hundägaren skall betala en avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen.

Vilket är Chipnumret hund?

Ett chipnummer är lätt att läsa av om man har tillgång till chipläsare. Chipnumret är unikt, till skillnad från det id-nummer ett djur får vid tatuering/tångmärkning. Nackdelen med chipmärkning är att man inte kan se på djuret att det är märkt och man kan inte läsa av id-numret om man inte har en avläsare.

Hur styrs SKK?

Där styrs de olika länderna av varje lands lagstiftning. Inom Svenska Kennelklubben är det Utställningskommittén som har ansvaret för frågor som rör utställningsreglerna. Efter förslag från Utställningskommittén beslutar SKK Centralstyrelse i dessa frågor.