:

Varför YH-utbildning?

Innehållsförteckning:

  1. Varför YH-utbildning?
  2. Vilken YH utbildning ska jag välja?
  3. När börjar YH-utbildning?

Varför YH-utbildning?

YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

Vilken YH utbildning ska jag välja?

Ta reda på mer om dig själv Innan du börjar titta på vilken utbildning du ska välja, är det bra att fundera närmare på vem du är och vilka intressen och styrkor du har. Det är också bra om du skaffar dig en bild av arbetsmarknaden, och hur möjligheterna till jobb ser ut inom det område du är intresserad av.

När börjar YH-utbildning?

Det går fortfarande att söka till många av de YH-utbildningar som startar i höst. Sista ansökningsdatum varierar men på många utbildningar är det 15 maj som gäller.