:

Vad är ob inom hemtjänsten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ob inom hemtjänsten?
 2. Hur mycket är helg OB?
 3. När är det OB-tillägg?
 4. Får man ob på valborgsmässoafton?
 5. Hur mycket är 100% OB?
 6. Hur mycket ob Handels?
 7. Vilka tider gäller OB tillägg kommunal?
 8. Hur mycket är OB tillägg Handels?
 9. Hur mycket får man i OB tillägg inom vården?
 10. Vilka helger räknas som Storhelg kommunal?
 11. Vilka dagar räknas som storhelger?
 12. Får man ob på midsommarafton 2021?
 13. Hur mycket ska man få i OB?
 14. Hur mycket är OB tillägg restaurang?
 15. När får man OB tillägg Handels?

Vad är ob inom hemtjänsten?

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm arbetstid. OB-ersättningen finns i fyra klasser från A – D, där A är högsta ersättningsnivån. Skärtorsdag Torsdag 9/4 Kl. 18 - 24 OB-tillägg A, 103,70 kr/timme Tid från kl.

Hur mycket är helg OB?

Lördagar och söndagar. I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00.

När är det OB-tillägg?

Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget.

Får man ob på valborgsmässoafton?

Ingen ob mellan 06.00 och 16.00 på valborgsmässoafton. 37,75 kr/timme från valborgsmässoafton 16.00 till 06.00 den 2 maj. Beredskapsersättning bestäms genom lokal överenskommelse.

Hur mycket är 100% OB?

Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag.

Hur mycket ob Handels?

OB-tillägget är närmast heligt för anställda inom handeln. På vardagskvällar efter klockan 20.00 innebär det 70 procent av grundlönen extra. Och efter klockan 12.00 på lördagar, hela söndagar samt helgdagar landar det på 100 procent extra.

Vilka tider gäller OB tillägg kommunal?

Mellan klockan 22:00 dag före lördag/helgdagsafton och klockan 06:00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 30,66 kr/timme.

Hur mycket är OB tillägg Handels?

frågar sig Per Bardh på Handels. OB-tillägget är närmast heligt för anställda inom handeln. På vardagskvällar efter klockan 20.00 innebär det 70 procent av grundlönen extra. Och efter klockan 12.00 på lördagar, hela söndagar samt helgdagar landar det på 100 procent extra.

Hur mycket får man i OB tillägg inom vården?

Från och med 2017-10-01 högst 20 047 kronor/månad. Från och med 2018-10-01 högst 20 488 kronor/månad. Från och med 2019-10-01 höjs OB-taket med 2,1% om inte parterna kommer övererns om annat under avtalsperioden. Från och med 2016-04-01 högst 20.576 kronor/månad.

Vilka helger räknas som Storhelg kommunal?

Storhelgstillägg betalas ut på obekväm arbetstid under storhelg, det vill säga jul, nyår och liknande helger. Storhelgstillägget är högre än det vanliga tillägget under obekväm arbetstid. Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger.

Vilka dagar räknas som storhelger?

gäller följande dagar, Nyår, Påsk, 1maj, Nationaldagen, Midsommar, Jul. Nyår från em-skiftets slut dagen före nyårsafton till fm början dagen efter nyårsdagen. Påsk från em-skiftets slut skärtorsdagen till nattskiftets början annandag påsk.

Får man ob på midsommarafton 2021?

22-24 OB-tillägg A förhöjt 129:90 kr/timme Tid från kl. 18.00 på dag före pingstafton eller midsommarafton till kl. ... 18.00 på dag före pingstafton eller midsommarafton till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Hur mycket ska man få i OB?

Ordinarie OB-ersättning
Gäller frånPer timme
1 november 202023,53 kr
24,09 kr

Hur mycket är OB tillägg restaurang?

OB-ersättningen höjs från 1 november 2020 till 23,53 kr per timme. Från och med höjs den till 24,09 kr per timme. OB-ersättningen vid nattarbete höjs från 1 november 2020 till 20,73 kr per timme. Från och med höjs den till 21,23 kr per timme.

När får man OB tillägg Handels?

Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag.