:

Hur ändrar man företags adress?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ändrar man företags adress?
  2. Hur ändrar man Bolagets säte?
  3. Varför kostar adressändring?
  4. Vart har bolaget sitt säte?
  5. Vad är bolagets säte?

Hur ändrar man företags adress?

Du måste göra en adressändring hos Bolagsverket för att uppgifterna ska komma in i handelsregistret. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos exempelvis Skatteverket eller Svensk Adressändring Aktiebolag. Om den nya adressen finns i ett annat län bör du flytta företaget till det nya länet .

Hur ändrar man Bolagets säte?

Du kan ändra styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna. Det anmäler du på verksamt.se. Ändringen av säte börjar gälla först när vi har registrerat den.

Varför kostar adressändring?

Det kostar inget att anmäla ny adress. Vi underrättar Skatteverket. Vill ni få med er posten till den nya adressen behöver ni beställa eftersändning.

Vart har bolaget sitt säte?

Sätet är den kommun i Sverige där en organisations styrelse finns. Det finns inget som hindrar att verksamheten bedrivs i en kommun och har sitt säte i en annan. Sätet har viss praktisk betydelse. Det styr till exempel vid vilken tingsrätt en eventuell ansökan om stämning eller likvidation ska göras.

Vad är bolagets säte?

En privatperson har en folkbokföringsadress – bolag, föreningar och organisationer har sitt säte. Det kallas även hemvist vilket ord även gäller för vanligt folk såvida de inte är hemlösa, vilket bolag inte kan vara. I bolagsbildning beslutas på den stämma då bolaget stiftas, var bolagssätet skall vara.