:

Vad är hyres och arrendenämnden?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är hyres och arrendenämnden?
 2. Vilken Hyresnämnd?
 3. Var finns arrendenämnden?
 4. Hur många Hyresnämnder finns det i Sverige?
 5. Vem kan vända sig till hyresnämnden?
 6. Vad är en skälig hyra?
 7. Hur kan en Hyresnämnd hjälpa en hyresgäst?
 8. Vilka typer av frågor hanterar Hyresnämnden?
 9. Hur anmäler man till hyresnämnden?
 10. Vilken nytta har du som hyresgäst av Hyresgästföreningen?
 11. När kan du vända dig till Hyresnämnden?
 12. Är Hyresnämnden en myndighet?
 13. Hur mycket får man ta ut i hyra?
 14. Vad får man ta i hyra på bostadsrätt?
 15. Får man hyra ut sin lägenhet i andra hand?
 16. När kan du vända dig till hyresnämnden?
 17. Vad ska vara med i ett hyreskontrakt?
 18. Vem kan vända sig till Hyresnämnden?
 19. Hur går en förhandling i hyresnämnden till?
 20. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som hyresgäst om du hyr direkt av en hyresvärd?

Vad är hyres och arrendenämnden?

Hyres- och arrendenämnderna medlar i tvister och fattar beslut i vissa frågor. Om du vill att hyres- eller arrendenämnden ska ta upp ditt ärende skickar du in en skriftlig ansökan. Här berättar vi mer om hur du gör och vad som händer i nämnden efter att din ansökan kommit in.

Vilken Hyresnämnd?

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd i Sverige, som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Nämnden kan även vara skiljenämnd i hyrestvister. Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Att vända sig till hyresnämnden är kostnadsfritt.

Var finns arrendenämnden?

Det finns åtta arrendenämnder i landet som ansvarar för var sitt geografiskt område: Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå.

Hur många Hyresnämnder finns det i Sverige?

Det finns åtta hyresnämnder i Sverige och varje år inkommer det mellan 25 000 till 30 000 ärenden till dessa.

Vem kan vända sig till hyresnämnden?

Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan kom- ma överens i en fråga som rör hyresförhållandet eller en bostadsrättsförening och en bostadsrätts- havare inte kan komma överens i en fråga som rör upplåtelsen, kan endera parten - eller båda - vända sig till hyresnämnden för att få hjälp att lösa tvis- ten.

Vad är en skälig hyra?

Enligt lagen anses en skälig hyra för en hel bostad vara den totala summan för bostadens driftskostnader och kapitalkostnad. Om man bara hyr ut ett rum eller en del i en privatägd bostad tycker inte Hyresnämnden det är rimligt att hyresgästen betalar lika stor hyra som om han eller hon hade hyrt hela bostaden.

Hur kan en Hyresnämnd hjälpa en hyresgäst?

Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden. Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden.

Vilka typer av frågor hanterar Hyresnämnden?

Vilka ärenden handläggs av hyresnämnden? Hyresnämnden handlägger exempelvis tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening, tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand, godkännande av vissa stämmobeslut och tvist om hyresvillkor enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

Hur anmäler man till hyresnämnden?

Ansökan ska vara skriftlig och den är kostnadsfri.
 1. Fyll i blankett eller skriv ett brev. Fyll i blanketten Ansökan HN1 eller skriv ett brev. ...
 2. Skicka med kopior på handlingar. ...
 3. Skicka till nämnden.

Vilken nytta har du som hyresgäst av Hyresgästföreningen?

Dina rättigheter som hyresgäst Du har dessutom flera rättigheter som hyresgäst för att du ska trivas och kunna känna dig trygg med ditt boende. ... Du har rätt till sänkt hyra om det uppstått fel och brister i lägenheten som påverkar din möjlighet att använda bostaden, så länge du inte har orsakat skadorna själv.

När kan du vända dig till Hyresnämnden?

Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden. Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden.

Är Hyresnämnden en myndighet?

Hyresnämnderna är statliga domstolsliknande myndigheter som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. De ska vidare medla och vara skiljenämnd i tvister.

Hur mycket får man ta ut i hyra?

Du som hyr ut din lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran. Tillägget får inte överstiga 15 procent av den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Ibland ingår sådant som fri hushållsel, bredband eller parkeringsplats i andrahandshyran.

Vad får man ta i hyra på bostadsrätt?

Låt säga att fyra procent anses vara en skälig räntenivå. Om du då har en bostadsrätt som är värd kronor, med en månadsavgift på 3 000 kronor och kostnader för el, bredband och vatten på 1 500 kronor i månaden kan du ta en månadshyra på 14 500 kronor – (( * 0,04)/12) + .

Får man hyra ut sin lägenhet i andra hand?

Du får hyra ut i andra hand om bostadsrättsföreningen godkänner det. Om föreningen inte tillåter det kan du som vill hyra ut söka tillstånd i hyresnämnden. Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar du att förverka bostadsrätten. Det betyder att du förlorar rätten till bostaden.

När kan du vända dig till hyresnämnden?

Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden. Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden.

Vad ska vara med i ett hyreskontrakt?

I hyreskontraktet bör åtminstone följande uppgifter finnas med: Hyresvärd. Hyresgäst/ hyresgäster. Lägenhetens adress. Lägenhetens typ (antal rum, yta m.m.).

Vem kan vända sig till Hyresnämnden?

Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan kom- ma överens i en fråga som rör hyresförhållandet eller en bostadsrättsförening och en bostadsrätts- havare inte kan komma överens i en fråga som rör upplåtelsen, kan endera parten - eller båda - vända sig till hyresnämnden för att få hjälp att lösa tvis- ten.

Hur går en förhandling i hyresnämnden till?

Hyres- och arrendenämnderna börjar med att försöka få dig och din motpart att förhandla för att komma överens. Skulle ni lyckas komma överens kallas det för att ni förlikas. ... Om ni förlikas kan ni be att hyres- eller arrendenämnden stadfäster förlikningen genom ett beslut.

Vilka rättigheter och skyldigheter har du som hyresgäst om du hyr direkt av en hyresvärd?

Du som hyresgäst har rätt att kräva: – God miljö inomhus och utomhus. I gengäld har bostadsföretaget rätt att kräva att du: – Betalar hyran i tid. ... Hyreslagen reglerar de rättigheter och skyldig heter som gäller för både hyresgäst och hyresvärd.