:

Hur många lägenheter har Heimstaden i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många lägenheter har Heimstaden i Sverige?

Hur många lägenheter har Heimstaden i Sverige?

Förvärvet finansieras med banklån och en del av nyemissionen och kommer att slutföras idag. Efter den transaktion äger Heimstaden Bostad 51 755 bostäder med ett marknadsvärde om 108 miljarder kronor med en årlig hyresintäkt på 5,2 miljarder kronor.