:

Vad är skillnad på sjukresa och färdtjänst?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnad på sjukresa och färdtjänst?
  2. Vad kostar färdtjänst i Östersund?
  3. Vad kostar en sjukresa i Borås?

Vad är skillnad på sjukresa och färdtjänst?

Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren.

Vad kostar färdtjänst i Östersund?

Du som använder färdtjänst har också rätt att åka med Stadsbussarna och Länstrafiken inom Östersunds kommun, men inte utanför kommunen. För månadsavgiften på 230 kronor kan du åka hur mycket buss du vill, men först måste du beställa ett särskilt busskort.

Vad kostar en sjukresa i Borås?

Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 125 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Västtrafik Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90.