:

Vad gör polisen med hittegods?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör polisen med hittegods?
 2. Får man hittelön av polisen?
 3. Hur länge håller polisen hittegods?
 4. Kan man köpa cykel hos polisen?
 5. Vad gör man med ett upphittat pass?
 6. Vad gör jag om jag hittar ett körkort?
 7. Får man behålla upphittade pengar?
 8. Vad är en förlustanmälan?
 9. Hur länge gäller ett utdrag ur belastningsregistret?
 10. Hur länge finns en dom kvar hos tingsrätten?
 11. Vad ska man tänka på när man köper en begagnad cykel?
 12. Hur ser ramnummer på cykel ut?
 13. Vad kan man anmäla till polisen?
 14. Vad ska man göra om man hittar en mobil?
 15. Vad ska man göra om man hittar en telefon?
 16. Vad ska man göra om man hittar pengar på gatan?
 17. Vad gör man om man hittar en stulen cykel?
 18. Vad kan någon göra med ditt körkort?
 19. Vad innebär det att bli polisanmäld?
 20. Hur lång tid tar det att få utdrag ur belastningsregistret?

Vad gör polisen med hittegods?

Polisen kan sälja hittegods som tillfallit staten. Det sker till exempel när varken ägare eller upphittare vill ha hittegodset. Polisen får även sälja hittegodset i andra situationer. Godset kan inte tas om hand utan fara för försämring.

Får man hittelön av polisen?

Hittegods och hittelön Det du hittar kallas hittegods. Ägaren har rätt att tillbaka hittegodset. Ägaren ska betala hittelön, som är 10 procent av det som hittegodset är värt.

Hur länge håller polisen hittegods?

4 § Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren.

Kan man köpa cykel hos polisen?

Polisen i Uppsala och Stockholms län säljer hittegods och beslagtaget gods på Bålsta auktionshall. Auktionerna hålls varannan eller var tredje månad. Även överblivna cyklar som inte hämtas ut säljs på Bålsta auktionshall.

Vad gör man med ett upphittat pass?

ring 114 14 eller besök en polisstation.

Vad gör jag om jag hittar ett körkort?

Om du hittar ditt körkort som är förlustanmält Hittar du ditt körkort kan du begära att vi ta bort din förlustanmälan, så du kan använda körkortet igen. Ring vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81 så hjälper vi dig.

Får man behålla upphittade pengar?

All egendom som påträffas någonstans utan att rätt ägare tycks vara närvarande utgör hittegods och ska anmälas till polisen (1 § Lag om hittegods). Den som själv tar och behåller upphittat gods gör sig skyldig till bötesbrottet fyndförseelse (10 kap. 8 § Brottsbalken).

Vad är en förlustanmälan?

Har du tappat något? Eller glömt något någonstans? Har ditt husdjur försvunnit? I dessa fall kan du göra en förlustanmälan till polisen.

Hur länge gäller ett utdrag ur belastningsregistret?

Det här gäller för utdraget Utdraget är giltigt 1 år. Du ska behålla originalet själv. Arbetsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget.

Hur länge finns en dom kvar hos tingsrätten?

Mer om borttagning (gallring) Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Vad ska man tänka på när man köper en begagnad cykel?

Var vaksam när du köper begagnat, särskilt om cykeln avviker för mycket mot originalet. Alla cyklar har ramnummer, som oftast sitter på undersidan av vevhuset. Kolla att inte ramnumret är bortslipat eller övermålat. En anmäld stulen cykel är oftast registrerad hos Polisen.

Hur ser ramnummer på cykel ut?

En tjuv som försöker sälja vidare en stulen cykel har ofta försökt få bort eller dölja ramnumret, vilket du enkelt kan ta reda på. Kika på styrröret (”stolpen” under styret), sadelröret eller på undersidan mellan pedalerna efter ett nummer som är instansat på cykeln.

Vad kan man anmäla till polisen?

Några exempel på vad som är brott som man kan anmäla till polisen:
 • slår dig.
 • tar något från dig.
 • lånar eller tar dina saker utan lov.
 • tar på din kropp på ett sätt som är obehagligt eller som gör dig rädd.
 • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar.
 • hotar dig och säger "Om du anmäler mig, då..."

Vad ska man göra om man hittar en mobil?

Hitta, låsa och rensa via webben
 1. Besök android.com/find och logga in på Google-kontot. Om du har flera telefoner klickar du på den borttappade telefonen högst upp på skärmen. ...
 2. En avisering skickas till den borttappade telefonen.
 3. Information om var telefonen finns visas på kartan. ...
 4. Välj vad du vill göra.

Vad ska man göra om man hittar en telefon?

Hitta, låsa och rensa via webben
 1. Besök android.com/find och logga in på Google-kontot. Om du har flera telefoner klickar du på den borttappade telefonen högst upp på skärmen. ...
 2. En avisering skickas till den borttappade telefonen.
 3. Information om var telefonen finns visas på kartan. ...
 4. Välj vad du vill göra.

Vad ska man göra om man hittar pengar på gatan?

Enligt hittegodslagen finns det en skyldighet att lämna in upphittade föremål till polisen. Det går alltså inte, som huvudregel, att bli rättmätig juridisk ägare till föremålet utan att först ha lämnat in hittegodset till polisen i syfte att hitta den rätte ägaren.

Vad gör man om man hittar en stulen cykel?

Har du hittat din stulna cykel? Om du tidigare anmält cykeln som förlorad eller stulen bör du kontakta polisen via telefon 114 14 innan du tar den tillbaka.

Vad kan någon göra med ditt körkort?

Stöld av körkort kan även anmälas via polisens hemsida. Har du skyddad identitet ska du dock inte anmäla brott via nätet. Har du tappat bort ditt körkortska du anmäla det direkt till Transportstyrelsen.

Vad innebär det att bli polisanmäld?

När du har gjort en polisanmälan bedömer polisen vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Genom din information kan polisen utreda och förhoppningsvis klara upp brottet.

Hur lång tid tar det att få utdrag ur belastningsregistret?

Vid beställning av registerutdrag från Sveriges domstolar tar det som mest två arbetsdagar innan vi får svar på om personen förekommer i Sveriges domstolshandlingar eller ej. Ett utdrag ur belastningsregiret tar vanligtvis 5-10 vardagar att svar på, dock varierar detta beroende på Polisens belastning.